“Artă şi Comunicare” de Adrian Leonard Mociulschi

coperta_arta-si-comunicare“Artă şi Comunicare” de Adrian Leonard Mociulschi (Curtea Veche, 2013)

Dedicaţia scriitorului Adrian Leonard Mociulschi pentru literatura ştiinţifică este cunoscută publicului de la noi. Autorul bestseller-ului “Poetică, matematică şi armonie muzicală”, Adrian Leonard Mociulschi a publicat o nouă carte, intitulată “Artă şi Comunicare”, la editura Curtea Veche Publishing. Despre acest volum, Neagu Djuvara a declarat următoarele: “Adrian Leonard Mociulschi, plimbându-ne printr-o fantastică panoramă a tuturor artelor şi a gândirii, peste mări şi ţări şi peste mileniile istoriei umane, ne descoperă legături şi corespondenţe la care n-am cugeta în chip firesc şi care totuşi sunt, şi care ne asigură că arta nu doar că nu se răspândeşte, ci n-are semnificaţie, n-are fiinţă, fără comunicarea dintre Creator şi noi. O carte originală, care merită să fie citită.”
Prefaţa cărţii este semnată de profesorul universitar dr. Grigore Constantinescu, volum având ca punct de plecare motto-ul matematicianului german David Hilbert : “Ştim că avem nevoie să ştim”. Paginile volumului sunt consacrate analizei transformărilor care au avut loc, de-a lungul istoriei, în procesul de comunicare. Adrian Leonard Mociulschi propune forjarea unei concepţii despre lume, privind extensia mijloacelor tehnologice care au influenţat sistemul de valori ale culturii. Arta şi comunicarea reprezintă sinteza unei unităţi organice care rezonează, dintr-o perspectivă globală, la unison.
Urmaşul unei vechi familii de nobili polonezi, Adrian Leonard Mociulschi rămâne fidel crezului său,  potrivit căruia “nu există decât un singur tip de nobleţe, cea a spiritului”, care explică şi dedicaţia autorului pentru educaţie şi cultură.  Autorul a mai publicat, tot la editura Curtea Veche Publishing, volumul “Evul Mediu: Arhitectura si Muzica” – rezultatul unui studiu de caz realizat la Institutul MIDAS (Music Institute for Doctoral Advanced Studies). Continuând problematica ridicată de sincretismul artelor, integrate în aşa-numitul quadrivium al Evului Mediu (în care muzica îşi regăsea statutul de ştiinţă, alături de matematică sau de astronomie),  titlul Artă şi Comunicare sugerează legatură indisolubilă dintre cultură şi mass-media, autorul considerând că toate demersurile artistice, existente în conştiinţa colectivă, decurg din câmpul comunicării.Adrian_Mociulschi