Expozitia „Free Will” semnată Mihai Florea la Anaid Art Gallery

Anaid Art Gallery – prezintă „Free Will” semnată
Mihai Florea

Miercuri, 6 martie 2013, ora 19:00 va avea loc la ANAID ART GALLERY vernisajul expoziţiei „Free Will” semnată Mihai Florea, curator Diana Dochia. Publicul amator de artă contemporană va putea viziona expoziţia în perioada 06 martie – 06 aprilie 2013.
Mihai Florea este absolvent al Universităţi Naţionale de Artă Bucureşti. Debutul expoziţional a avut loc în 2011 la Anaid Art Gallery cu expoziţia personală „Eye Candy”, prin care discută într-o cheie ironico-comică societatea de consum în care trăim. Invitat în cadrul numeroaselor expoziţii de grup, pictura lui Mihai Florea continuă să incite privitorul de artă contemporană. După doi ani, Mihai Florea revine, la Anaid Art Gallery, cu cea de-a doua expoziţie personală intitulată „Free Will”.
„Free Will” este despre universul expandat, despre ce înţelegem prin noţiunile de timp, spaţiu şi realitate. Dictonul prin care trebuie parcursă expoziţia este „Păşeşte, din proprie iniţiativă dincolo de timp, spaţiu şi realitate”. Ce este real şi ce nu este real? Este real ceea ce vedem, trăim, simţim sau ceea ce credem că vedem, trăim, simţim? Timpul aşa cum îl înţelegem noi azi este timpul real sau timpul în care putem să proiectăm evenimente şi întâmplări care nu au legătură cu realitatea? Spaţiul oferă poziţionarea exactă, corectă sau este doar un cadru al unor realităţi multiplu reflectate?
„Free Will” este o expoziţie despre universuri posibile şi paralele, despre lumi multiple în care toate teoriile alternative şi viitoare posibile sunt reale, fiecare, în sine, reprezentând o „lume reală” sau un „univers real”, care cuprind tot ceea ce există şi ce poate exista.
„Free Will” este accesul în cadrul unei istorii alternative, ce implică un anumit tip de călătorie în timp. Este vorba de o călătorie inter-dimensională prin universuri paralele. În felul acesta poţi regândi trecutul, poţi schimba prezentul sau simula viitorul. Picturile şi instalaţiile din cadrul expoziţiei „Free Will” reinterpretează fără constrângeri trecutul şi anticipează mental viitorul.
Anaid Art Gallery vă invită să faceţi o incursiune în arta contemporană de  luni până vineri între orele 11:00 – 19:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00.

Curator: Diana Dochia

Afis - Free Will - Mihai Florea

Anaid Art Gallery – presents “Free Will” signed by
Mihai Florea

The “Free Will” exhibition by Mihai Florea will be held on Wednesday, March 6th, starting with 07:00 pm at ANAID ART GALLERY. Curated by Diana Dochia, this contemporary art display can be viewed from March 6th until April 6th 2013.

Mihai Florea is a Bucharest National University of Fine Arts graduate. “Eye Candy”, his first personal exhibition, took place at Anaid Art Gallery in 2011. Here the artist transposes, in a humorous yet ironical manner, the consumerist society we are part of. Although he has been part of numerous group exhibitions, Florea’s paintings keep on inciting the contemporary art viewer.

“Free Will”, Florea’s second personal exhibition, reveals an extended universe, a perception of time, space and reality. A dictum that could describe this art-show is: “Step, by your free will, beyond time, space and reality”. What is real and what is delusive? Are our feelings and experiences real or is it all resumed to what we think is real? Is time, as we perceive it today, the real time? Or is it a projection of our mind which designs events and circumstances that are not necessarily authentic? Does space offer us precise and correct positioning? Or is it just a frame of some multiple reflected realities?

“Free Will” is an exhibition about possible and parallel universes, about multiple worlds where all possible and prospective alternative theories are real.

Each theory represents a “real world” or a “real universe”, underlining everything that exists and could exist.

“Free Will” represents the emergence into an alternative history that implies a sort of time travel. It is about an inter-dimensional journey through juxtaposed dimensions. This could allow one to rethink the past, to change the present or to simulate the future. The paintings and installations of this exhibition reinterpret the past with no safety belts and mentally drive the future.

Anaid Art Gallery invites you to hitchhike for a ride through contemporary art from Monday to Friday from 11 am to 7 pm, and Saturday from 10:00 am to 06:00 pm.

Curator: Diana Dochia