Zamfir Anca Maria

Anca Maria Zamfir

DATA  ŞI LOCUL NAŞTERII: 15 iulie 1958, Braşov

PROFESIA: istoric de artă – muzeolog

LOCUL DE MUNCĂ:

Muzeul Judeţean de Istorie Braşov

STUDII:

1974 – 1977: Liceul de Muzică şi Arte Plastice Braşov.
1979 –1983: Institutul de Arte Plastice “ Nicolae Grigorescu “ Bucureşti , Facultatea de Arte Plastice, secţia muzeologie (istoria şi teoria artei).

Specializarea : muzeologie – artă monumentală – restaurare – profesor de desen.

Lucrarea de licenţă: “Dinicu Golescu şi începutul comentariului de artă în literatura româna”.
Nota la lucrarea de licenţă:10. Media de absolvire: 9,53.

LIMBI STRĂINE:

Engleza (scris, citit, vorbit – bine).
Franceza (scris, citit – bine, vorbit – bine).
Italiana (citit, vorbit – mediu)
Germana (citit – mediu)

PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ:

1984: Cursuri de perfecţionare organizate de Centrul de Perfecţionare a Cadrelor din cadrul Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, finalizate cu atestat, specializarea „muzeologie”.

1984 – 1985: Cursuri de perfecţionare în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, finalizate cu susţinerea examenului de definitivat în învăţământ, specializarea “profesor de desen şi educaţie plastică”.

ACTIVITATE PROFESIONALĂ:

1983 – 1989: Muzeograf la Muzeul Judeţean de Istorie Arad, secţia de artă.
1990 – 1992: Profesoară de desen la Liceul Pedagogic Braşov şi Şcoala generală 23, Braşov.
1990 – 1996; 2002 – 2004: Profesoară de istoria artei şi pictură la Liceul de Artă Braşov.
1993 – 1994: Redactor la postul de televiziune “Canal P+” – emisiuni şi filme de artă.
Din 1995, muzeograf la Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, Oficiul Judeţean Pentru Patrimoniul Cultural Naţional (specialist arte plastice).
1996 – 1997: Profesoar asociat (istoria artei) la Universitatea “Transilvania” Brasov, Colegiul de Biblioteconomie .
1998: Membru fondator al Centrului de Studii “Interferenţe în artă” de pe lângă Catedra de Discipline Teoretice din cadrul Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca.
2002: – Transferată la secţia de istorie a Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, în urma dispariţiei, de la 01 aprilie 2002, a Oficiului Judeţean pentru Patrimoniul Cultural Naţional din cadrul Muzeului Judeţean de Istorie Braşov.
2003: Membră a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România, de sub egida Academiei Române.
2004: Colaborare la programul „Conservarea şi valorificarea monumentelor de arhitectură din centrul istoric al Braşovului” – Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Universitatea „Transilvania Braşov”, Centrul de Cercetare şi Promovare a Valorilor Civilizaţiei şi Culturii în Ţara Bârsei.

CERCETARE – LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE:

1983:

Colaborare la elaborarea tematicii expoziţiei permanente a Muzeului de Artă Arad.

“Colecţia de artă a Muzeului Orăşenesc Lipova – donaţia Eleonora Costescu şi Vasile Varga“.

1984:

“Tradiţie şi noutate în pictura românească din prima jumătate a secolului al XIX lea“.

“Repertoriul covoarelor orientale din colecţia Muzeului Judeţean Arad”.

“Repertoriul picturii franceze din colecţia Muzeului Judeţean Arad”.

“Repertoriul picturii germane din colecţia Muzeului Judeţean Arad”.

“Piese inedite ale manufacturii Batiz în colecţia Muzeului Judeţean Arad”.

1985:

“Repertoriul graficii româneşti moderne şi contemporane din colecţia Muzeului Judeţean Arad”.

“Covoare de Transilvania din colecţia Muzeului Judeţean Arad”.

1986:

“Repertoriul picturii româneşti moderne din colecţia Muzeului Judeţean Arad”.

1998:

“Deruta estetică şi probleme ale creaţiei plastice”.

1999:

Arhitectura Braşovului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – prima jumătate a secolului XX.

Repertoriul arhitecturii 1900 în Braşov.

2000:

“Un posibil model vienez pentru Braşovul celei de a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea”.

“Mihai Viteazul în pictura românească. De la model, la clişeu”.

“Societatea românească din prima jumătate a secolului al XIX-lea văzută de călatori straini”.

“Icoana între sacralitate şi kitsch”.

Arhitectura Braşovului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – prima jumătate a secolului XX.

Repertoriul arhitecturii 1900 din Braşov

2001:

“Preliminarii la imaginea femeii în Arta 1900. Cazul Gustave Moreau”.

“Imaginea liderului în artele plastice”.

“Hotel Krone. Reflexe Jugendstilla Braşov”.

Arhitectura Braşovului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – prima jumătate a secolului XX.

Repertoriul arhitecturii 1900 în Braşov.

2002:

Arhitectura Braşovului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – prima jumătate a secolului XX.

Repertoriul arhitecturii 1900 în Braşov.

“Promenadele Braşovului – preliminarii”.

“Imagine şi ideologie”.

“Imagini ale pioşeniei în pictura românească de şevalet din prima jumătate a secolului al XIX-lea”.

“Urbanism şi loisir – promenadele Braşovului”.

„Muzeografia braşoveană la începutul secolului XX”

2003:

Arhitectura Braşovului în  a doua jumătate a secolului al XIX-lea – prima jumătate a secolului XX.

Repertoriul arhitecturii 1900 în Braşov.

„Reprezentări ale virtuţilor în Biserica Neagră din Braşov”.

„Mutilarea oraşului”.

„Braşovul la sfârşitul secolului al XIX-lea”.

2004:

Arhitectura Braşovului în  a doua jumătate a secolului al XIX-lea – prima jumătate a secolului XX.

Repertoriul arhitecturii 1900 în Braşov.

„O donaţie a lui Manuc Bey pentru loisirul braşovean”

„Îmbogăţirea patrimoniului Muzeului Săsesc al Ţării Bârsei în perioada interbelică

„Introducere în arhitectura 1900 din Braşov”

„Arhitectura 1900 în Braşov”

„Anormalitatea celuilalt. Vrăjitoare în Braşovul medieval”

„Cetatea Braşovului în a doua jumătate a secolului al XV-lea”.

2005

Arhitectura Braşovului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – prima jumătate a secolului XX.

Repertoriul arhitecturii 1900 în Braşov.

„Ion Codru – Drăguşanu şi monumentele europene”

„Monumentul între protecţie teoretică şi realitate”

„Artă şi ideologie”

„Un proiect de modernizare a urbanismului braşovean la sfârşitul secolului al XIX-lea”.

„Publicaţiile Muzeului Săsesc al Ţării Bârsei”

„Portretul şi idealul de frumuseţe în societatea românească din prima jumătate a secolului al XIX-lea”

„Monumentul între protecţie teoretică şi realitate”

„Ion Codru – Drăguşanu şi monumentele europene”.

„Imagini ale Braşovului la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX”

PARTICIPĂRI LA SIMPOZIOANE ŞI SESIUNI ŞTIINŢIFICE:

1985:

Simpozion interdisciplinar organizat de Muzeul judeţean Arad.

“Tradiţie şi noutate în pictura românească din prima jumătate a secolului al XIX-lea”.
1987:

Sesiune de comunicări ştiinţifice organizată de Muzeul Judeţean Arad.

“Piese inedite ale manufacturii Batiz în colecţia Muzeului Judeţean Arad”.

1988:

Simpozion “Artă şi arhitectură” – organizat de Muzeul Judeţean Arad.

“Covoare de Transilvania din colecţia Muzeului Judeţean Arad”.

1998:

•        Simpozion naţional interdisciplinar “Aisthesis şi persona” – organizat de Academia de Arte Vizuale “Ioan Andreescu”, Cluj-Napoca.

Lucrare: “Deruta estetică şi probleme ale creaţiei plastice”.

2000:

“Zilele Mihai Viteazul. Patru sute de ani de la Dieta Transilvaniei” – simpozion organizat de Muzeul Judeţean de Istorie Braşov.

“Mihai Viteazul în pictura românească. De la model la clişeu”.

“Religie şi cultrură – influenţe şi interferenţe” – simpozion organizat de Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva.

“Societatea românească din prima jumătate a secolului al XIX-lea văzută de călători străini”.

“Surse şi resurse ale imaginii în arta contemporană”. Simpozion naţional interdisciplinar organizat de Academia de Arte Vizuale “Ioan Andreescu”, Cluj- Napoca.

“Icoana intre sacralitate si kitsch”.
2001:

Simpozion “Constantin Brâncuşi”, organizat de Inspectoratul pentru Cultură Braşov.

” Despre spiritualitate în opera lui Constantin Brâncuşi”.

“Educaţia muzeală – perspective şi căi de comunicare” – Colocviu organizat de Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.

“Riscul muzeului de a deveni piesă de muzeu”.

“Curente şi influenţe în arta şi arhitectura secolelor XIX şi XX” – Sesiune de comunicări ştiinţifice – Complexul Muzeal Arad.

“ Preliminarii la imaginea femeii în Arta 1900. Cazul Gustave Moreau”.

“Religie şi societate” – Simpozion – Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.

“ Imaginea liderului în artele plastice”.

“Un secol de muzeografie braşoveană” – Simpozion ştiinţific – Muzeul Judeţean de Istorie Braşov.

“Hotel Krone. Reflexe Jugendstil la Braşov”.

2002:

“Ţara Bârsei” – Sesiune de comunicări – Muzeul “Casa Mureşenilor” Braşov.

“Promenadele Braşovului – preliminarii”.

“Imagine artistică şi creativitate vizual – plastică” – Simpozion Naţional Interdisciplinar – Centrul de studii “Interferenţe în Artă” – Universitatea de Artă şi Design Cluj – Napoca.

“Imagine şi ideologie”.

“Religie şi cultură. Două milenii de creştinism” – Simpozion – Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.

“Imagini ale pioşeniei în pictura românească de şevalet din prima jumătate a secolului al XIX-lea”.

Sesiune româno – germană “CIOR – Historia urbană. Un deceniu de activitate. Conturarea imaginii oraşului” organizată de Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas şi Academia Română – Comisia de Istorie a Oraşelor din România.

“Urbanism şi loisir – Promenadele Braşovului“.

Simpozion stiintific „120 de ani de la infiintarea muzeului din Deva” organizat de Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.

„Muzeografia brasoveana la inceputul secolului XX”

2003:

Sesiunea de comunicări ştiinţifice Ţara Bârsei organizată de Muzeul Casa Mureşenilor Braşov.

Lucrare: „Mutilarea oraşului”.

Simpozionul ştiinţific „Religie şi cultură. Două milenii de creştinism” organizat de Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.

Lucrare: „Reprezentări ale virtuţilor în Biserica Neagră din Braşov”.

Sesiune de comunicări ştiinţifice organizată de Universitatea din Oradea, Facultetea de Arte Vizuale.

Lucrare: „Braşovul la sfârşitul secolului al XIX-lea”.

2004:

Simpozion ştiinţific “Muzeele din Transilvania-file de cronică” organizat de Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

„Dezvoltarea patrimoniului Muzeului Săsesc al Ţării Bârsei în perioada interbelică”.

Simpozion ştiinţific „Arhitectura 1900 în context naţional” organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Culturii şi Cultelor, Universitatea Oradea, Primăria Municipiului Oradea, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural a Judeţului Bihor, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural a Judeţului Cluj, Ordinul Arhitecţilor din România, Filiala Transilvania.

„Introducere în arhitectura 1900 din Braşov”.

Simpozion ştiinţific „Ţara Bârsei” organizat de Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.

„O donaţie a lui Manuc Bey pentru loisirul braşovean”.

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Oradea, Facultatea de Arte Vizuale

„Arhitectura 1900 în Braşov”.

Simpozion ştiinţific „Religie şi cultură. Două milenii de creştinism” organizat de Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.

„Anormalitatea celuilalt. Vrăjitoare în Braşovul medieval”.

Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Centrele urbane în timpul lui Ştefan cel Mare” organizată de Comisia de Istorie a Oraşelor din România în cadrul Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice „Acta Moldaviae Meridionalis” organizată de Academia Română, Consiliul Judeţean Vaslui, Societatea Numismatică Română, Comisia de Istorie a Oraşelor din România, Arhivele naţionale – Direcţia Judeţeană Vaslui, Muzeul Judeţean Ştefan cel Mare Vaslui.

„Cetatea Braşovului în a doua jumătate a secolului al XV-lea”.

2005:

Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Ţara Bârsei” organizată de Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.

„Ion Codru – Drăguşanu şi monumentele europene”.

Simpozionul Naţional „Monumentul – Tradiţie şi viitor” organizat de Ministerul Culturii şi Cultelor, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, Muzeul Unirii – Muzeul de Istorie a Moldovei, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi, Muzeul Literaturii Române Iaşi, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Neamţ, Uniunea Naţională a Restauratorilor Monumentelor Istorice, Asociaţia „Alexandru Lăpuşneanu” Iaşi.

„Monumentul între protecţie teoretică şi realitate”

Simpozionul ştiinţific „Religie şi cultură” organizat de Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.

„Portretul şi idealul de frumuseţe în societatea românească din prima jumătate a secolului al XIX-lea”.

Simpozionul ştiinţific „Iniţiative muzeografice transilvănene în secolele XIX – XX”.

„Publicaţiile Muzeului Săsesc al Ţării Bârsei”.

Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Civilizaţie urbană în spaţiul românesc. Cercetare, protecţie, valorificare” organizată de Comisia de Istorie a Oraşelor din România, Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov, Muzeul de Etnografie Braşov.

„Un proiect de modernizare a urbanismului braşovean la sfârşitul secolului al XIX-lea”.

Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Artă şi arhitectură” organizată de Complexul Muzeal Arad.

„Artă şi ideologie”.

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Acta Moldaviae Meridionalis” organizată de Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui.

„Imagini ale Braşovului la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX”.

STUDII ŞI ARTICOLE PUBLICATE:

1983 –1989: presă – articole referitoare la expoziţiile secţiei de artă a Muzeului Judeţean Arad (vezi cap. “Expozitii”).

“Secţia de artă a Muzeului Judeţean Arad, mijloc de formare si educare estetică” , in “Revista muzeelor si monumentelor”, seria “Muzee”, nr. 6, 1987, p.27-31.

“Dinicu Golescu, primul comentator de artă din literatura romana”, in “Studii şi comunicări”, Muzeul de Artă Arad, 1992.

“Un posibil model vienez pentru Braşovul celei de a doua jumătaţi a secolului al XIX-lea”, în “Cumidava”, anuarul Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, nr. XXII XXIV, 1998-2000, p.321- 360.

“Hotel Krone. Reflexe Jugendstil la Braşov”, în “Cumidava”, anuarul Muzeului de Istorie Braşov, XXV/2002, p. 370 – 445.

“Icoana între sacralitate şi kitsch” – în “Studii şi comunicări”, VII/2001 – 2002, Museum Arad, p. 31 – 50.

“Preliminarii la imaginea femeii în Arta 1900. Cazul Gustave Moreau” – în “Studii şi comunicări”, VII/2001 -2002, Museum  Arad, p. 90 -106.

“Societatea românească din prima jumătate a secolului al XIX-lea văzută de călători străini” – în “Sargeţia”, nr. XXX/2001 -2002, p.399 -410.

“Imaginea liderului în artele plastice” – în “Sargeţia”, nr. XXX 2001 – 2002, p.767 – 778.

„Mutilarea oraşului”, în „Ţara Bârsei”, An II (XIII), nr. 2/2003, p. 129 – 138.

“Mihai Viteazul în pictura românească. De la model, la clişeu”, în „Cumidava”, XXVI, 2003, p. 254 – 302.

“Urbanism şi loisir – Promenadele Braşovului“, în „Historia Urbana”, 2004, volum editat de Academia Română – Comisia de Istorie a Oraşelor, Tom X, nr. 1 – 2/2002, p. 127 – 152.

„O donaţie a lui Manuc Bey pentru loisirul braşovean”, în „Ţara Bârsei”, An III (XIV), nr. 3/2004, p. 159 – 162.

„Imagini ale pioşeniei în portretul românesc din prima jumătate a secolului al XIX-lea”, în Sargetia, XXXII2004, p. 643 – 650.

„Muzeografia braşoveană la începutul secolului XX”, în „Sargetia”, XXXII/2004, p. 643 – 650.

În volum: capitolul „A doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX”, în volumul „Braşov. Scurtă istorie ilustrată a evoluţiei urbane”, Ed. Reform V S.R.L., Braşov, 2003.

1983 –2004: Critică de artă in presă  şi cataloage de artişti (vezi cap. “Critica de artă”).

„Ion Codru – Drăguşanu şi monumentele europene”, în „Ţara Bârsei”, An IV (XV), nr. 4/2005.

STUDII ŞI ARTICOLE ÎN CURS DE PUBLICARE:

„Imagini ale Braşovului la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX”

„Reprezentări ale virtuţilor în Biserica Neagră din Braşov”.

“Deruta estetică şi probleme ale creaţiei plastice” – în curs de publicare în anuarul Centrului de Studii “Interferenţe în Artă”.

“Imagine şi ideologie”

„Introducere în arhitectura 1900 din Braşov”

„Dezvoltarea patrimoniului Muzeului Săsesc al Ţării Bârsei în perioada interbelică”

„Anormalitatea celuilalt. Vrăjitoare în Braşovul medieval”

„Cetatea Braşovului în a doua jumătate a secolului al XV-lea”

„Arhitectura 1900 în Braşov”

„Monumentul între protecţie teoretică şi realitate”

„Artă şi ideologie”

„Un proiect de modernizare a urbanismului braşovean la sfârşitul secolului al XIX-lea”.

„Publicaţiile Muzeului Săsesc al Ţării Bârsei”

„Portretul şi idealul de frumuseţe în societatea românească din prima jumătate a secolului al XIX-lea”

„Monumentul între protecţie teoretică şi realitate”

EXPOZIŢII  ÎN CADRUL MUZEULUI JUDEŢEAN ARAD:

1983 – 1984:

Expoziţia permanentă a Muzeului de Artă Arad (în colaborare cu Irma Szabo)

1986

“Covoare de rugăciune din colecţia Muzeului Judeţean Arad”

1987

“Grafica românească contemporană”.

“1 Iunie – expoziţia elevilor de la Şcoala de Artă Arad”.

“Vincent van Gogh” – expoziţie cu material din colecţia Eleonora Costescu şi Vasile Varga.

1988

“Covoare anatoliene”.

“Pictura europeană din secolul al XIX-lea în colecţia Muzeului Judeţean Arad”.

“Tradiţii chineze” – expoziţie de artă decorativă chineză, secolele XIX-XX.

“Tradiţii chineze” – expoziţie de zmee.

“China în imagini” – expoziţie de fotografie.

“Pictura românească interberlică”.

1989

“Covoare orientale”

“Porţelanuri europene – sec. XVIII-XX”.

“Antichităţi egiptene în colecţiile din România” – expoziţie realizată în colaborare cu Muzeul de Istorie Cluj-Napoca şi Muzeul Ţării Crişurilor Oradea.

“Pictura românească contemporană”.

ACTIVITATE IN CADRUL O.J.P.C.N. BRASOV:

Cercetarea şi valorificarea patrimoniului mobil şi imobil din judetul Braşov (vezi cap. “Cercetare – lucrări ştiinţifice”).

Repertoriul arhitecturii 1900 din Braşov.

Toate activităţile curente din cadrul Oficiului de Patrimoniu (expertize patrimoniu mobil, identificare, datare, evidenţă, clasare, export etc.

CONFERINŢE:

1988-1989 Ciclul de conferinte “Pro arte”, organizat in cadrul Muzeului de Artă Arad:

“Arta  Mesopotamiei”

“Arta Egiptului antic”

“Arta Greciei antice”

“Arta bizantină”

”Arta romanică”

“Arta gotică”

“Renaşterea”

“Manierismul”

“Barocul”

“Pictura europeană în secolul al XVII-lea”

“Rococoul”

“Neoclasicismul”

“Romantismul”

“Realismul”

“Impresionismul”

“Postimpresionismul”

“Cubismul”

“Expresionismul”

“Pop-Art”

“Minimalismul”

CRITICA DE ARTĂ

(vernisaje, articole în mass-media, cataloage de artişti, 1983-2004):

Pavel Alasu

Maria Odry

Petru Simon

Adrian Sălăgean

Horia Petruţiu

Mariana Bogdan-Tudor

Liceul de Artă Braşov

Arpad Bartha

Pavel Guţu

Ion Oratie

Grupul “Studio”

Eugenia Dumitriu

Daniel Colcer

Mircea Bălău

Agnes Ferency

Expoziţii de grup U.A.P. Arad şi U.A.P. Braşov

Hans Mattis-Teutsch

Aurelia Stoe
Eleonora Klement
Albin Brunovski

“Portretul” – expoziţie organizată de Muzeul de Artă Braşov

Claudiu Mladin

FILME DE ARTĂ:

“Hans Mattis-Teutsch”

“Aurelia Stoe”

“Eleonora Klement”

“Albin Brunovski”
“Expoziţia Liceului de Artă Braşov”
“Expoziţia „Portretul” organizată de Muzeul de Artă Braşov”

PARTICIPĂRI LA EXPOZIŢII DE PICTURĂ:

1996 expoziţie de grup – Holstebro, Danemarca
2004 expoziţie de grup – Braşov

PARTICIPĂRI LA TABERE DE CREAŢIE:

2002 – Cisnădioara
2003 – Timişul de Jos
2004 – Sibiel

e-mail: ancamariazamfir@yahoo.com

Sursa: www.bvart.ro