Ghetie Alexandrina

Anul Nasterii: 1935

Anul Decesului: 2005

Alexandrina Ghetie

S-a născut în data de 25 aprilie 1935, la Beclean/Someş. Din anul 1940, familia sa s-a stabilit la Braşov, unde urmează şcoala elementarăşi liceul de cultură generală. Absolventă în anul 1959 a Institutului de Arte Plastice “Ion Andreescu” – Cluj (profesori: Aurel Ciupe, Anton Lazar, Daniel Popescu), revine la Braşov ca profesoară de pictură la Şcoala Populară de Artă, unde activează până la pensionare. Reia apoi la scurt timp activitatea didactică, predând încă ani buni iconografie şi istoria artelor la aceeaşi instituţie. Din 7 ianuarie 2005, a devenit o preţioasă amintire pentru cei care au cunoscut-o şi au apreciat-o ca artist, ca profesor, ca OM. Tăcerea sa vorbeşte acum.

Expoziţii personale:

Bucureşti 1974, 1982, 1994
Braşov 1962, 1970, 1974, 1976, 1979, 1980, 1982, 1996, 1999, 2004
Arad 1997
Bad Homburg (Germania) 1990

Expoziţii de grup:

Bucureşti “Scrierea” – 1980

Braşov 1975, 1988, 1989, 1991, 1992, 1999

Sibiu “Geometrie şi sensibilitate” – 1982

Bad Homburg (Germania) 1990, 1991

Oberiirsel, Zeitz (Germania) 1991

Expoziţii judeţene şi festive:

Braşov 1959…1989

Expoziţii naţionale:

Bucureşti 1962…1990

Arad “Salon Naţional de Desen” – 1989, 1991

Expoziţii romaneşti peste hotare:

Wroctaw (Polonia) 1973

Berlin 1974

Moscova 1977, 1982

S.U.A. 1980

Stuttgart, Praga, Varşovia 1984

Belgrad 1989

Tours (Franga) 1990

Mechelen (Belgia) 1991

OPERE ÎN COLECŢII ŞI MUZEE

Sao-Paolo – Muzeul de Artă Contemporană al Universităţii

Fredrikstad (Norvegia

Muzeul de Artă Braşov

Constanţa

Muzeele de Artă, Colecţii private din: Germania, Franţa, Italia, Elvegia, Belgia, Canada, Japonia, Romania

PREZENTĂARI ÎN LUCRĂRI DE SPECIALITATE

NADIN, Mihai: Artişti Braşoveni, Ed. Meridiane, Bucureşti,

1975 BARBOSA, Octavian: Dicţionarul Artiştilor Români Contemporani, Ed. Meridiane, Bucureşti,

1976 FLOREA, Vasile: Pictura Românească, Ed. Meridiane, Bucureşti,1982

*** Contemporary Art Print The World, Ed. Misool Gongron, Seul

R International Art Center, Kyoto,

1989 CEBUC, Alexandru; FLOREA, Vasile; LĂPTOIU, Negoiţă: Enciclopedia Artiştilor Români Contemporani, Ed. Arc

2000, Bucureşti, 1996 BUŞNEAG, Olga (în catalogul expoziţ[iei personale, Bucureşti,

1982 REOLOW, Theodor / HORŞIA, Horia / VIDA, Gheorghe (articole în revista “Arta”, Bucureşti)

“De cîte ori desenez, âmi amintesc de sentimentul simţit în copilărie, la contactul cu marele “gol” al filei de hîrtie. Urma creionului se aşeză cu greu în jurul formelor, încercând mereu să evadeze, liberă în spaţiu. Mai târziu am înţeles că desenul rămâne, ca atitudine, apropiat de scriere, de atmosfera ei de calmă concentrare, intimitate, confesiune. Pentru mine, desenul nu începe de la “punct, linie, suprafaţă”. Mai întâi “îl culeg” din jurul meu, din viaţă – atunci când îl pot “recunoaşte”. Modesta foaie de hârtie stă multă vreme tacută şi albă pe masa de lucru. De aceea îmi place să spun că desenul începe de la alb. Am lucrat mereu făcând suite de lucrări în cadrul unui program pe care mi I-am propus iniţial. Aceasta îmi permite să mă apropiu cât mai mult de virtuţile creionului, ale peniţei, ale cărbunelui sau pensulei, aşteptând clipa în care materialul de lucru se sudează brusc cu ideea; atunci şansele desenului de a deveni “independent” – între zona obiectivităţii şi propriul eu – cresc. Curiozitatea şi surpriza investigării rămân mereu prezente, provocând alte variante. De aceea, seria “oraşelor”, a “plantaţiilor”, a “cuiburilor” ramâne deschisă.

octombrie 1979

= convertirea realităţii în artă – prin semne = eliberarea formelor de abuzul imaginii = aglomerări organizate, colectivităţi de semne = eliminarea accidentalului = simetrie = accesul la universal = spontaneitatea gestului = imprevizibilul ca urmare a repetării unor semne anonime (linii, puncte) = ritmarea pe bază de sistem = strategia stăpânirii realitaţii prin noutatea prelucrării materiei = păstrarea tensiunii arta-realitate = experiment = variante în vederea rotunjirii ideii = momentul tăcerii, între perceperea realului şi artă =

1982

După terminarea studiilor, perioada care a urmat a fost bogată în cautări teoretice, de estetică şi istoria artelor şi preocupări de culoare şi compoziţie. În paralel cu pictura, orientarea spre desen, în jurul anilor 1964, a fost deosebit de benefică. Anul 1974, foarte important pentru clarificarea unui drum posibil, s-a finalizat cu suitele de lucrări intitulate “Plantaţii”, “Oraşe”, “Cuiburi”. Opţiunea pentru compoziţia simetrică a fost momentul decisiv în demersul meu plastic, oferindu-mi posibilităţi de dezvoltare a conţinutului ideatic. Expoziţia personală din Bucureşti, 1982, a fost cocnludentă pentru drumul ales. Am expus suitele “Urme”, “Zidiri”, “Densitatea tăcerii”. Catalogul cuprine o sinteză a preocupărilor mele. Au urmat ani de lucru, atât în pictură cât şi în desen, pe tema Rezonanţe, care a constituit şi expoziţia mea personală de la Galeriile Teatrului Naţional Bucureşti, 1994, urmată de expoziţia la Muzeul de Artă Braşov, 1999. Consider că această suită de lucrări mă reprezintă şi, în acelagi timp, îmi ofera deschidere spre noi posibilităţi de expresie.”

martie 2004 (“În loc de Curriculum Vitae”)

Alexandrina Gheţie

Sursa: www.bvart.ro