Radovan Ciprian

Radovan_Ciprian_AX_015Anul Nasterii: 1939

Ciprian Radovan

Născut la 13 Mai 1939 în Sânmihaiul – Român, Timiş, România.

Radovan_Ciprian_AX_023

“Cea mai bună introducere la pictura lui Ciprian Radovan –în faza sa actuală-este o plimbare  prin Timişoara veche, şi în deosebi prin acele cartiere ale oraşului unde se face simţit “farmecul discret” al arhitecturii “Secession”. Întorşi de aici în atelierul pictorului, vom regăsi cu plăcere, între altele o rafinată şi somptuoasă documentaţie fotografică, reunind detalii ale clădirilor abia văzute: ferestre, fantaste sculpturi decorative, scări cu balustrade capricioase, feronerii florale, din nou ferestre. Lucrate în alb-negru sau sepia, fotografiile mărturisesc ceva din aplicaţia spre analitic (…), ceva, deopotrivă, dintr-o vocaţie a urmăririi metamorfozelor materiei, vocaţie cu deplinătate desluşită abia sub zodia experimentelor sale picturale. Dacă vom părăsi apoi, vremelnic, seducţiile retro, spre a ne acomoda privirea cu prezentul atelierului, ceea ce ne va atrage întâi atenţia va fi probabil starea de tensiune, mai mult sau mai puţin latentă, imprimată de artist ambianţei lui de lucru zilnice,. Un fel de horror vacui permanent ar fi legea dominantă a acesteia, manifestată în particular prin acoperirea până şi a şevaletului  cu o scriitură plastică “coup de fouet”, dar de o rezonanţă mai degrabă “pop-psihedelică”. Şi pentru a valida ultima asociaţie, poate servi drept argument un martor izolat al expoziţiei din 1973 de la Galeria “Apollo”-unul din componentele obiectuale ale scenografiei “pop”, sui generis, create atunci. Preocupările de sinteză a artelor şi de organizare plastică a spaţiului au fost însă convertite de Ciprian Radovan , treptat, într-o concentrare absolută asupra şevaletului, paralelă atacării cu totul neinhibate a unui “istoricism” de natură specială. Ceea ce-l obsedează acum pe artist este recuperarea vitalităţii biomorfismului florei de tip „Art Nouveau”, fără teama de o modernitate ce adoptă ca limbaj curent demitizarea. Păşim, între pânzele pictorului, ca într-un domestic Bomarzo, la început miraţi, captaţi în cele din urmă prin intropatie în vârtejul arabescurilor abstracte sau figurale ce-l populează. Modelul, pattern-ul lucrărilor rămâne pretutindeni omogen, fie  că este vorba de sisteme de semne pure, ivite din dezlănţuiri gestuale, fie că ni se înfăţişează „ citate”  ale unor detalii arhitectonice, şi ele „secessioniste” desigur, (ferestre de pildă) conspectate mai înainte în seturile de fotografii amintite, sau învolburări vegetale. Mai curioase sunt îmbinările ornamentului şi figurii umane tratate „realist”, sintagmă vizuală, cum bine se ştie, preluată cu evidentă conştiinţă  a eclectismului ei bizar, dar fără ironie, cu o îndrăzneală de bun augur. Se vede că pictorul afişează o manifestă neglijare a canoanelor clasicizante insinuate în arta modernă de tipul reine Sichtbarkeit, în favoarea  şocului expresiei, virulenţei comunicării. La Timişoara, Ciprian Radovan a descoperit de mai multă vreme un „genius loci” care aparţine deopotrivă oraşului şi lui însuşi.”

Mihai Ispir, Arta Nr.7-8, Atelere timişorene, pag. 59,1982
Radovan_Ciprian_AX_022“Ciprian Radovan (Helios, Timişoara), în ansamblul picturii timişorene, reprezintă , într-o ipostază  cristalizată pe parcursul anilor din urmă, o atitudine de factură “postmodernistă”. Afirmaţia se întâlneşte în sugestiile unor comentatori recenţi (Mihai Ispir, Livius Ciocârlie) ai artei sale în care fervoarea avangardistă de la începuturi(tentaţia expresiei inedited şi şocante) se metamorfozează într-o imperioasă şi aparent umilă nevoie de a repune în discuţie figuri şi forme aparţinând unor stiluri revolute.
Într-un accord necăutat-şi astfel poate mai relevant-cu idea bahtiană, ”…orice  sens va avea, în timpul mare, sărbătoarea renaşterii sale”, pictorul reînvie, prin intermediul unui dialog larg deschis, conceput într-o regie proprie, reminiscenţe baroce, secessioniste sau de tip “Arta 1900”, atât de prezente încă în colţuri urbanistice timişorene. La acestea se adaugă structuri compoziţionale, ritmice şi cromatice de tradiţie locală, bizantină şi etnologică, totul reformulat şi redistribuit într-o viziune originală. Elementul vegetal se regăseşte, ca un “etimon”, în mii de feţe frust, proaspăt, insinuant sau difuz, adiacent şi subiacent în “spaţii picturale”, cu punctele de plecare în peisaj, natură statică sau portret. Depăşind rigorile genurilor, această pictură este o metaforă, preponderent simbolică, revelând zone psiho-morale adânci, în pofida splendorilor quasidecorative de culoare şi lumină.
Cojoacele migălite de meşterii bănăţeni, ornamentele scânteietoare din vechi bucoavne constituiau fascinante bucurii ale ochiului, celebrând însă în acelaşi timp ideea de simetrie, înţeleasă ca reflexul unei profunde armonii dintre raţionalitate şi afect. “

Deliu Petroiu, Arta Nr. 11, Jurnalul Galeriilor, pag. 32, 1985
Radovan_Ciprian_AX_021CIPRIAN RADOVAN-CV actualizat FEBRUARIE 2018
Ciprian RADOVAN – artist vizual-predominant pictor; comentator de artă.
Născut la 13 Mai 1939 în Sânmihaiul – Român, Timis, România.
Membru al Uniunii  Artistilor Plastici din România (UAP), secţia pictură,  din anul 1966; Membru A.I.A.P.
Preocupări adiacente: desen, fotografie, grafică experimentală.
Debut expoziţional-1962. Studii independente de artă (studiază desen cu profesorul si maestrul Julius Podlipny). In deceniul şapte se afirmă cu pictură şi grafică pe plan local si naţional, fiind asimilat de catre UAP ca artist profesionist.  Este autorul, în 1965, a primei expoziţii de artă oniric-abstractă din Timişoara  la Galeria UAP. Stârneşte iritarea autorităţilor care aveau să-l urmărească o perioadă îndelungata cu prelungiri, chiar şi după ‘89.
Absolvent al Facultăţii de Chimie Industrială din Timisoara  în 1960. În 1976 devine Doctor-profil Electrochimie . Lucrează în cercetarea ştiinţifica şi în învaţământul superior, in paralel  cu activitatea artistică profesională, Profesor universitar-Electrochimie la Universitatea de Vest din Timişoara (UVT). Din 2009 profesor consultant iar din 2011 profesor emerit.
Prietenii artistice (din anii de formare): Roman Cotoşman, Paul Neagu, Diet Sayler (artişti vizuali), Sorin Titel, Dumitru Ţepeneag (scriitori).
Radovan_Ciprian_AX_020
Activitate publicistică: începând cu 1970 publică cronici si texte despre artă şi  susţine numeroase discursuri la vernisajele unor expoziţii ale artiştilor timişoreni şi ale unor oaspeţi.
Curator al Expoziţiei „ Mentorul-Omagiu Maestrului meu”dedicată celor 75 de ani de Învăţmânt de Artă în Timişoara -Palatul Administrativ al judeţului Timiş (2008).
Activitatea artisitică: începând cu 1962 participă la peste 300 de expoziţii, între care: saloanele anuale ale UAP Timisoara, expoziţii naţioanle (pictura, grafică), expoziţii de grup şi expoziţii reprezentative ale Filialei Timişoara; în ţară, la Bucureşti, Resiţa, Cluj, Arad, Iaşi, Galaţi şi în alte localităţi, cât si expoziţii peste hotare.
Participari la expoziţii de arta româneasca în străinatate: Berna, Torino, Tunis (1968-1970), Novi-Sad, Belgrad (1969-1970), San Giovani Valdarno (1973), Modena (1974), Gera – Jena (1982), Novi Sad (1989), Szeged (1990, 1995), Zug – Elveţia (1991), Tirol (1991), Landshut (1993). Essen (1995), Szeged (1990, 1995), Krya Vrisi – Grecia (1995), Hamburg (1997). Expoziţiile  de grup ale galeriei “Dure” în Norvegia (Oslo, Enerbak, Sandvika, Bergen, Moirana, Stein-Kier, Namsis – 1997), în Danemarca (Copenhaga – 1998), în Austria (Viena – 1998), în USA – Springfield – Missouri (1999); participări mai recente în Ungaria (2007-Gyula, 2008-Budapesta, 2009 Budapesta).
Alte participări : Trienala Internaţională de Desen – Wroclaw (1974, 1978); A 11-a Expoziţie de Desene Originale – Rijeka şi Zagreb (1988); expoziţie internatională la Gera-Germania (1993); prezent în retrospectiva pictorului George McCullough cu “Portretul Artistului” la Lincoln National Co., Fort Wayne, USA (1995).
Radovan_Ciprian_AX_019
Participări selective importante: Salonul Naţional de Desen, Arad (1990, 1995, 1999), Salonul National Bucuresti 1990,1992); Expoziţia retrospectivă – Avangarda Timişoreană “Creaţie şi Sincronism European” (1991) – la Muzeul de Artă din Timişoara; – la Galeria Etaj 3/4 – Bucureşti (1992) ;
–    Expoziţia Naţionala “Orient – Occident” (1994 – la Muzeul de Artă din Timişoara),
–     Expoziţii de Grup la Galeria “Helios” din Timişoara şi Galeria “Agora” din Reşita (periodic); Salonul Naţional de Arta (1997 – Muzeul Banatului  Montan, Resita);
–     Expoziţia “Experiment” a Centrului Soros (1996) – Bucuresti ; 1997 – Cluj.
–     Expune după 1990 şi în galeriile particulare din Timişoara:”Adagio”, “First”, “Art”, “Dure”. “Tenta Art”, “Carmen Art”, “Carola’s”.
Expoziţii personale: În Timişoara: 1963 , 1965 si 1967 la Galeria de Artă a UAP; 1973, 1976, 1978, 1981, 1985, 1996, 2003, 2006 la Galeria “Helios”; 1997 – la Galeria “Dure”; 2003-2004 AQUATIM, 2004-2005 la HVB Bank; 2008 la Palatul Administrativ al Judeţului Timiş; 2009-Expoziţie retrospectivă „Între real şi oniric” la Muzeul de Arta din Timisoara; 2012-Galeria CALINA-spaţiu de artă contemporană; Incepând cu 2013 expoziţie personală permanentă la clinica SENSIDERMA din Timişoara; în Bucuresti: 1969 – la Galeria “Kalinderu” , 1973 – la Galeria “Apollo”; în Resita: 1974, 1977 la Galeria “Paleta”; în Arad: 1978 la Galeria “Alfa”;  în Germania – Hamburg în 1997, Frankfurt/Main/ Köningstein – Falkenstein în 2000, Heusenstamm în 2001; în Franţa – Chateau – Cazal în 1999 şi 2001.

Colonii de Arta/tabere: Garâna (1991, 1992, 1996, 1997), Danubius (1993), Strehaia (1994, 1995), Teremia – Mare (1995), Gera – Germania (1993), Briare-Franţa (2009), Dorobanti (Arad)-(2010).
Radovan_Ciprian_AX_018
Câteva detalieri:
2008- Expoziţia personală „Plutiri”, Palatul Administrativ al Judeţului Timiş;
2008- Expoziţia „Renasterea timişoreana”, Centrul Cultural Roman din orasul Gyula, Ungaria;
2008- Expoziţia „Călătoria în forme şi culori-Orient Expres”, ICR, Budapesta, Ungaria.
2008- Expoziţia „Mentorul – Omagiu maestrului meu” (inclusiv curator);
2008- Salonul Artelor Vizuale – 2008, Muzeul de Artă Timişoara;
2009- Absurdul în artele vizuale – Omagiu lui Eugen Ionescu, Institul Cultural Român din Budapesta, expoziţie intinerată, în perioada 2008-2009 la Szeged şi Bratislava;
2009- Expoziţia Retrospectivă- Ciprian Radovan  „Între Real şi  Oniric” ,  Muzeul de Artă din Timişoara;
2009- Salonul Artelor Vizuale – 2009, Muzeul de Artă Timişoara;
2010- Peintres Roumaine en France-Galeria La Passerelle, Tours, France ( Sub egida Soleil de L’Est, France);
2010- Retrospective de peinture roumaine , Ambasada Romaniei în Ţările de Jos, Haga
( Sub egida Soleil de L’Est, France);

Radovan_Ciprian_AX_017
2010- 94 artişti contemporani,  Galeria Căminul Artei, Bucureşti;
2010- Expoziţia Simpozionului Internaţional Dorobanţi 2010, Galeria Delta, Arad;
2010- Expoziţia „Apa şi Turbina-Semnificaţii Simbolice”, Palatul Administrativ al Judeţului Timiş;
2010- Salonul Artelor Vizuale – 2010, Muzeul de Artă Timişoara;
2011- Expoziţia internaţională „Mnemosyning 1”, Muzeul de Artă Timişoara;
2011- Expoziţia “Graţie şi Forţă”, Muzeul de Artă Timişoara;
2011- Expoziţia Peintres Roumaine en France-Galeria La Maison des Arts, Port Barcarès, France ( Sub egida Soleil de L’Est, France);
2011- Expoziţia „ Fructele copacului dorinţelor” (Proiectul Timişoara-Zrenyanin) , Palatul Administrativ al Judeţului Timiş; Zrenyanin
2011- Expoziţia „ Albina– simbol al hărniciei, eficienţei şi economisirii”, Palatul Administrativ al Judeţului Timiş.
2011- Salonul Artelor Vizuale – 2011, Muzeul de Artă Timişoara;
2012- Salonul de pictura ROMANIA CONTEMPORANA-Cité Internationale des arts, 18, rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris/Martie;
2012-Exposition de l’atelier de création Soleil de l’Est, au château de Trousse-Barrière. Exposition du 13 avril au 6 mai 2012, au Château de Trousse-Barrière, Briare;
2012-EXPOZIŢIA PERSONALĂ- „TRANSORNAMENTAL”, GALERIA CALINA, SPAŢIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ, TIMIŞOARA;
2012-Expoziţia „Laudă muzelor şi a locului lor de intâlnire”-Muzeul de Arta Timisoara;
2012-Expoziţia retrospectivă „Artistul şi Puterea”, Biblioteca Naţionala, Bucuresti;
2012-Expoziţia internaţională de grafică mică, Arad;
2012- Salonul Anual al Artelor Vizuale – 2012, Muzeul de Artă Timişoara;
2012-Expoziţie concurs internaţional de creaţie plastică cu titlul “Între figurativ şi simbolic” UAP Iasi ; premiul III-pictură;
2013 – Expoziţie concurs internaţional de creaţie plastică „Eminesciana” ediţia III, UAP Iasi; premiul I -pictură;
2013 – European Contemporary Print Triennial -ESTAMPADURA, Toulouse-L’Espace Culturel de Rignac, France , 2013;
2013 – Expoziţia “Flori de Mai”-Primăria municipiului Timişoara;
2013 – Expoziţia Grafica Românească 2013-GR13-Căminul Artei Bucuresti;
2013 – Expoziţia „Identitaţi timişene”, Galeria Helios Timisoara;
2013- Expoziţia „Colecţii şi colectionari”;Galeria Helios Timişoara;
2013- Expoziţia de grup corelată cu lansarea albumului” “Présences de la peinture contemporaine roumaine en France avec Soleil de l’Est entre 2009 – 2012” -Muzeul de Artă Timişoara;
2013- Salonul Anual al  Artelor Vizuale “Ferestre luminate” – 2012, Muzeul de Artă Timişoara;
2014-Salonul Premiaţilor pe anul 2013-Galeria Helios Timişoara;
2014-Expoziţia internaţională Kunst Schimmer 2, Ulm , Germania;
2014- Expoziţia Grafica Românească -GR13-Muzeul Naţional de Artă, Chişinău, Republica
MOLDOVA;

Radovan_Ciprian_AX_016
2014- Imago Mundi – L’Arte dell’Umanità, colecţia Snapshot Romania. Contemporary Artists from Romania, Benetton Foundation- Studi Ricerche, Treviso;
2014- Festivalul internaţional A. R.T. E. , Ediţia IV–Iaşi, 2014;
2014- Concursul internaţional de creaţie plastică „Eminesciana”, ediţia IV-a , UAP Iaşi şi Brăila,
2014-“Timişoara de ieri şi azi”-Galeria Helios, Timişoara;
2014-Expoziţia JERTFA- Palatul Administrativ al Judeţului Timiş;
2014-Expoziţia Internaţională „Căramida de hartie-Paper brick”, Galeria Naţională DELTA-Arad;
2014- A 2-a Bienală Internaţională de Grafică Mică, BIG-AR-2- Galeria Naţională DELTA-Arad;
2014-2015-Saloanele Astrei, Ediţia 2-a,  Casa Artelor-Sibiu;.
2015-Expoziţia Fundaţiei Politehnica-Galeria Helios, Timişoara;
2015-Salonul Anual de Artă 2014 în 3 Februarie 2015, Muzeul de Artă din Timişoara;
2015-Expoziţie de grup, UAP Timişoara la „ IX- XI Art Gallery”-Budapest;
2015-Salonul Premiaţilor- Galeria Helios, Timişoara.
-2015-Expoziţia “Timişoara, de la reşedinţa regală la capitala culturală a Europei”, – Galeria Helios, Timişoara.
-2015-Second Edition of the Exhibition “Global Print”-Douro, Portugalia .
-2015-“Artistes peintres contemporaine roumains en France”, I.C.R., l’Institut Culturel Roumain de Paris, France.
-2015-Expoziţia Grafica Românească 2015, GR15, Galeria Căminul Artei, Bucureşti.
-2015-Expozitţia pictorilor timişoreni care au lucrat ca invitaţi in Franţa sub egida Fundatiei “Soleil de L’Est”, UVT-Galeria Facultaţii de Arte si Design Timişoara.
-2015-2016 –Salonul Anual de Arta pe anul 2015-Muzeul de Arta din Timişoara..
-2015-2016 Expoziţia CADOUL, Galeria Helios Timişoara.
2015-Salonul premiaţilor , Galeria Helios Timişoara-
-2016- Expoziţia NEXUS  a UAP Timişoara la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca.
-2016-8th International Printmaking Biennial of Douro 2016 –Douro Biennial WEB site, Portugalia: http://www.bienaldouro.com/artists/ciprian.radovan
-2016- Second Edition of European Contemporary Print Triennial, Toulouse-ESTAMPADURA, Franţa.
-2016-Expoziţia TIMIŞOARA AVANPOSTUL PROGRESULUI ŞI AL MODERNITĂII, Galeria Helios, Timişoara.
-2016- SALONUL NAŢIONAL DE TOAMNĂ „ TEMEIURI”, Palatul Parlamentului, Sala Brâncuşi, Bucuresti.
-2016-BIENALA CONCURS GHEORGHE PETRAŞCU TARGOVISTE 2016.
– 2016-QUADERIENALA BALCANICA, STARA ZAGORA, BULGARIA, 2016.
-2016- FESTIVAL INTERNATIONAL A.R.T.E., UAP IAŞI.
-2016- SALONUL ANUAL, Muzeul de Artă din Timişoara.
-2016-„CADOUL”, Galeria Helios, Timişoara.
-2017-SALONUL PREMIANŢILOR, Galeria Helios, Timişoara.
-2017-Expoziţia CAP, Caminul Artei, Bucureşti.
-2017-Expoziţia EMPATII, Galeria UAP Iaşi.
-2017- 2nd DOURO GLOBAL PRINT BIENNIAL-Alijo, Portugalia.
-2017- Expoziţia MUGURI ŞI FLORI, Galeria Helios , Timişoara.
– 2017-Expoziţia DESENUL POSTBRÂNCUŞI, Galeia UAP, Târgu Jiu.
-2017- Expoziţia internaţională EMPATII de o parte şi de alta a Prutului, Galeria „ N. Tonitza”, UAP, Iaşi.
-2017-RETROSPECTIVA DE PICTURĂ ROMÂNEASCĂ, L’ ESPACE CHRISTIANE PEUGEOT, PARIS, FRANCE ( Sub egida SOLEIL DE L’EST).
-2017-GRAFICA ROMÂNEASCĂ 2017, ’GR 17, Galeria CĂMINUL ARTEI, BUCUREŞTI.
-2017- RETROSPECTIVA DE PICTURĂ ROMÂNEASCĂ, PALATUL PARLAMENTULUI, SALA BRÂNCUŞI, BUCUREŞTI (Sub egida SOLEIL DE L’EST).
-2017-SALON ANUAL AL ARTELOR VIZUALE, Timişoara-ca INVITAT DE ONOARE.
-2018-Salonul internaţional al profesorilor de Arte Vizuale, Ediţia XVII, 2018, UAP Galati, UAP Iaşi.
Radovan_Ciprian_AX_014

Membru în diverse jurii de-a lungul timpului; PRESEDINTE DE JURIU LA SALOANELE ANUALE DIN TIMISOARA (2010, 2014).
Începând cu anul 2006 până 2016 reprezentat cu 15 lucrări bi si tridimensionale în cadrul Secţiei de Artă Contemporană a Muzeului de Artă din Timişoara ;
Călătorii de studiu-artistic: Polonia, Germania de Est, Rusia; dupa 1989: Iugoslavia, Ungaria, Germania, Grecia, Franţa, Olanda.
Rezidenţe: în Germania (1993-Gera); în Franţa (2009- Briare).
Radovan_Ciprian_AX_013
Membru in Biroul  Filialei UAP Timişoara:  înainte de 1989 la 3 ediţii, după 1989  la o ediţie.
PREMII ARTISTICE:
-Diploma de Onoare a UAP la Salonul Naţional -1997;
-Premiul Pro Cultura Timisiensis al Judeţului Timiş pentru întreaga activitate -2009;
-Premiul  III pictură-Concursul de creaţie plastică „Între figurativ şi simbolic-Ipostaze ale picturii de ieri şi azi”, UAP Iaşi, 2012;
-Premiul  I  pictură- Concursul internaţional de creaţie plastică „Eminesciana”, ediţia III-a , UAP Iaşi, 2013;
-Diploma de excelenţă-Expoziţia intinerantă a Festivalului internaţional A. R.T. E, Ediţia III, 2013;
-Premiul  de excelenţă-Festivalul internaţional A. R.T. E. , Editţa IV–Iaşi, 2014;
-Diploma de excelenţă pentru pictură (la Iaşi pentru artă decorativă)-Concursul internaţional de creaţie plastică „Eminesciana”, ediţia IV-a, UAP Iaşi şi Brăila, 2014;
-Diploma de Merit la Festivalul International A.R.T.E., UAP IASI 2016;
-Diploma de excelenţă, Expoziţia EMPATII, UAP Iaşi, Galeria „Nicolae Tonitza” 2017;
-Premiu de Excelenţă OPERA OMNIA pentru Arte Plastice şi Vizuale şi titlul de LAUREAT ÎN LIUERE ŞI ARTE al ediţiei omagiale „200 de ani de teatru la Oraviţa” domnului  CIPRIAN RADOVAN, Centrul Cultural şi Complexul Muzeal „Teatrul vechi Mihai Eminescu”, CLUBUL MITTELEUROPA, Oraviţa/Viena, 2017;
-Diploma de excelenţă, Salonul internaţional al profesorilor de Arte Vizuale, Ediţia XVII, 2018, UAP Galati, UAP Iaşi.
Radovan_Ciprian_AX_012
Alte aspecte
Membru AIAP din 1997; Membru al societăţii internaţionale ISE din anul 1997-2015;  Diploma de Excelenţă – „Cel mai bun cercetător ştiinţific consacrat”-a Universităţii de Vest din Timişoara (UVT) pentru anul universitar 2008-2009; Diploma Opera Omnia a UVT-2011; Diploma Profesor Universitar Emerit al UVT-2011.

Prezent in: diverse publicaţii şi albume (Exemple, vezi anexa),   cât şi în “Enciclopedia Personalităţilor din România”, Hübners Who is Who, Verlag, Ediţiile 2007-2015.
Lucrări în colecţii particulare şi de stat din România  şi în colecţii particulare din străinătate-Germania, Italia, Iugoslavia, Austria, Anglia, Brazilia, Canada, SUA, Elveţia, Grecia, Israel, Japonia, Olanda, Belgia, Suedia, Franta.
Adresa-Str. Romulus Nr.9,300238 Timişoara, România. Atelier- Str. Eugeniu de Savoya nr. 11, 300085 Timişoara – România.
E-mail: ciprian.radovan@gmail.com, ciprianradovan@yahoo.com
http://uapt.cjtimis.ro/membri/cradovan/cradovan.htm

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ciprian_Radovan
http://www.radiopaniekzaaierwebradio.com/video/ciprian-radovan-pictor_0:09:57__JQlFf4rV4Z0.html

2016 –Douro Biennial WEB site, Portugalia: http://www.bienaldouro.com/artists/ciprian.radovan
Radovan_Ciprian_AX_011
RADOVAN CIPRIAN pe siteul UAP Romania
Profile de artisti:

http://uap.ro/en/radovan-ciprian-2/

http://sculpture.ro/fisa.php?id=742

etc.
Radovan_Ciprian_AX_010
ANEXĂ
-Prezent sau prezentat  în (Exemple):
Anghel Dumbrăveanu, Expoziţia Ciprian Radovan , Orizont Nr. 6, pag.59-61, 1967.
Petru Comarnescu, Revista ARTA, Nr.10, 1968 .
Octavian Barbosa, Ciprian Radovan, Letiţia Bucur ,  Contemporanul, Noiembrie 1969.
Viorel Harosa, Dalles: Trei Expoziţii, Timişoara, Arta, Nr. 10, pag.24, 1970.
Petru Sfetca,  Pictura lui Ciprian Radovan, ORIZONT, Nr. 10, pag. 108, 1970.
Coriolan Babeţi, 24 apr ’76, Catalog 1976
Octavian Barbosa, Dicţionarul Ariştilor Români Contemprani, Editura Meridiane,  pag.413 , 1976.
Deliu Petroiu, Timişoara, iulie 1981, Catalog 1981.
Mihai Ispir, Atelere timişorene, Arta Nr.7-8, pag. 59, 1982.
Livius Ciocârlie, O Pictură intertextuală, Timişoara 1985, Catalog 1985.
Deliu Petroiu, Timişoara 1985, Catalog 1985.
Deliu Petroiu, Arta Nr. 11, Jurnalul Galeriilor, pag. 32, 1985.
Roman Cotoşman, Philadelphia, Decembrie 1990, în “ Creaţie şi sincronism european, mişcarea artistică timişoreană a anilor 60-70 “, Muzeul de Artă, Timişoara, 1991.***Creaţie şi sincronism european, mişcarea artistică timişoreană a anilor 60-70, Muzeul de Artă, Timişoara, 1991.
Dan Grigorescu, IDEE ŞI SENSIBILITATE, Direcţii şi tendinţe în arta contemporană  românească, pag. 57, Editura Meridiane, 1991.
Dan Grigorescu, IDEA AND SENSITIVITY, Trends and Tendencies of Romanian Contemporary Art, Meridiane Publishing House, Bucharest, p.57, 1991.
Ileana Pintilie, în catalogul EXPERIMENT  ÎN ARTA ROMÂNEASCĂ DUPĂ 1960, Puncte Cardinale ale mişcării artistice timişorene 1960-1996, pag. 35, Centrul Soros pentru Artă Contemporană, Bucureşti, 1997; reprodus in catalogul EXPERIMENT  ÎN ARTA ROMÂNEASCĂ DUPĂ 1960 (prezent în Expoziţia coordonată de doamna Alexandra Titu şi Fundaţia Soros). Omis ulterior din volumul privind experimentul publicat (A.T.) în colecţia de artă a editurii Meridiane.
Magda Cârneci, http://www.c3.hu/ican.artnet.org/ican/texte7ad.html?id_text=23, The 80’s
Ileana Pintilie, ÎN „TRADIŢIE ŞI POSTMODERNITATE, DOUĂ SECOLE DE ARTĂ PLASTICĂ ÎN BANAT”, pag. 32  , Editurile Pentavisual şi Mirton Timişoara, 2003.
Alexandru Cebuc, Vasile Florea, Negoiţă  Lăptoiu, Editori, “ENCICLOPEDIA ARTIŞTILOR ROMÂNI CONTEMPORANI”, VOL. II, Editura ARC 2000, Bucureşti, 1998.
Ioan Iovan,  Dicţionar al artiştilor contemporani din Banat,  editura Brumar, pag. 206-208, 2003.
Piotr Piotrowski, AWANGARDA W CIENU JALTY, Sztuka w Europie-Wschodniej w latach (AVANGARDA ÎN UMBRA YALTEI, Arta şi Avangarda în Europa de Est)1945-1989, pag.104, 105, 247, 497,  Editura REBIS, Poznan, 2005.
Piotr Piotrowski, IN THE SHADOW OF YALTA, ART AND THE AVANT-GARDE IN ESTERN EUROPE, 1945-1989 (singurul artist roman reprodus pentru deceniul 7), Capitol-The “Thaw of Art Informel “, The University of Chicago Press Publishing House, 2009.
Coriolan Babeţi-ATELIERUL DE ARTE TIMIŞOARA, Vol. I, Editura Brumar-Fundaţia Triade, 2010.
Ileana Pintilie, revista „Orizont” 7,  interviu, iulie, 2012.
Diana Radovan, Le maitre, Le grand Maitre-4-18.2012
Numar dedicat ca ilustratie şi prezentare lui Ciprian Radovan-Revista Tribuna 339-2016
WEB adrese-SELECŢIE, EXEMPLE:
http://fatacartii.weebly.com/povestirea-vedere-the-postcard-story/le-matre-le-grand-matre-diana-radovan
Diana Radovan-Ora de Timiş (Robert Serban), 13 Mai 2012:
http://oradetimis.oradestiri.ro/exclusiv-maestrul-ciprian-radovan-vazut-de-propria-fiica-intr-un-moment-aparte-galerie-foto-inedita/#.VLk1r8nESSo
UAP Romania
http://uap.ro/radovan-ciprian-2/
http://uap.ro/en/radovan-ciprian-2/
http://uapt.cjtimis.ro/membri/cradovan/cradovan.htm
http://uapt.cjtimis.ro/membri/cradovan/cradovanen.htm
https://artindex.ro/2012/10/14/radovan-ciprian/
Radovan_Ciprian_AX_009
Vasile Tomoiagă, ziarul TIMIŞOARA, 9 Mai 2014.
http://www.ziarultimisoara.ro/2014-01-24-20-25-48/439-ciprian-radovan-tot-ceea-ce-am-facut-am-facut-cu-daruire
Andreea Foanene, UN SECOL DE SCULPTURĂ ROMÂNEASCĂ, Enciclopedie on line
http://sculpture.ro/fisa.php?id=742
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ciprian_Radovan

etc.
Radovan_Ciprian_AX_008
Menţionat, prezentat, discutat de către:
Jack Brutaru, Gavril Blaga, Paul Constantin, Ion Frunzetti, Şerban Foarţă şi Ion Jurăscu, Octavian Barbosa, Sorin Titel., Dumitru Ţepeneag, Dan Grigorescu, Vera Lungu, Damian Ureche, Anghel Dumbraveanu, Adrian Petringenaru, Ion Sălişteanu, Radu Ionescu, Rodica Vârtaciu, Adina Nanu, Mircea Deac, Nicolae Boboc, Aurel Gh. Ardeleanu, Petru Sfetca, Constantin Prut, Viorel Harosa, Radu Melnic, Andrei Pleşu, Maria Stoian, C.R. Constantinescu, Viorel Boldureanu, Deliu Petroiu (UVT), Adrian Beldeanu, Horia Medeleanu, Annemarie Podlipny Hehn, Ion Arieşanu, Ion Jurca Rovina, Marina Preutu, Virgil Mocanu, Mihai Ispir, Gheorghe Vida, Coriolan Babeţi, Ruxandra Garofeanu, Maria Magdalena Crişan, Maria Pongracz, Amelia Pavel, Mihai Drişcu, Magda Cârneci, Gabor Kazinczy, Vasile Drăguţ, Vasile Florea, Dan Grigorescu,  Ileana Pintilie (UVT-FAD), Piotr Piotrowski (Polonia), Clare Henry (Anglia), Valeriu Drumeş, Dan Hodin, Cornel Ungureanu, Traian Abruda, Ioan Iovan, Aurora Dumitrescu, Andrei Medinsky, Constantin Radu, Sorin Precup, Vasile Tomoiagă, Janos Szekernyes, Ciprian Chirileanu, Ortansa Moraru; Lacrămioara Ursa, Laurenţiu Nistorescu,  Michel Gavaza ş.a.

Radovan_Ciprian_AX_007„PICTURĂ-OBIECT-AMBIANŢĂ” LA GALERIILE APOLLO BUCUREŞTI. Grupajul „ ELEMENTE DE AMBIANŢĂ PSIHOCROMĂ R” ( autor: Ciprian Radovan) alături de grupaje semnaate Gabriel Popa şi Doina Almaşan Popa

România literară, nr. 33. 16 august 1973, pag. 23, cronica semnată de ANDREI PLEŞU, extras:
„Ajungem, în sfârşit, la Ciprian Radovan. Aflăm despre el că este absolvent al Facultăţii de Chimie Industrială din Timişoara. Este surprinzător ce mulţi tineri de ormaţie pozitivă trec, de un timp încoace, în tabăra artelor.  Nu imi dauz încă seama dacă fenomenul acesta trebuie înţeles ca un câştig pentru ştiinţă sau ca o pierdere, daca matematica acaparează arta sau dacă, nu cumva, ea se lasă acaparată de ea. În cazul lui  Radovan se poate, credem, întrezări o victorie a artei. Omul demonstrează o încăpăţânată consecvenţă cu sine (mergând până la limitele repetării de sine) şi reuşeşte să-şi impună-faţă de cel care călătoreşte prin „ambianţa-psihocromă” creată de el, propriile obsesii (e semn bun când cineva începe să aibă, în plan creator, obsesii).  Obsesiile lui Radovan se leagă de conştiinţa nesfârşitelor variaţiuni la care se pretează tema liniei serpentinate şi de simpatiile sale pebtru dotaţia energetică a culorilor.  Ni se sterpezesc adesea ochii-în expoziţiile curente- privind rafinate „grisaille”-uri, subtile speculaţii pe marginea unei unice tente de culoare, rafinate exerciţii de alb pe alb, brun pe brun, cenuşiu pe cenuşiu, etc. Întâmpinăm deci cu satisfacţie un pictor care are curajul culorilor clare, puternic contrastante, zgomotoase fie şi până la stridenţă.(Cei care trec pe Calea Victoriei şi aruncă o privire pe fereastra sălii „Apollo” intră în expoziţie aduşi de trâmbiţele roşii şi galbene ale lui Radovan).  Panourile sale pictate, ca şi coloanele plantate de el în cea de a doua sală a expoziţiei au aspectul marmorat al unor secţiuni mineralogice retuşate. Stilul lui Radovan,  ca şi titlurile lucrărilor sale (Forme în dezvoltare, Curgerea, Metamorfoza unor trasee, etc), indică un vădit interes pentru înregistrarea capriciilor mişcării. Se  pune însă întrebarea dacă te poţi siţi bine zăbovind mai îndelung într-o ambianţă atât de violent colorată şi de o atât de insistentă dinamică. Trebuie să ai înţelepciunea unui Heraclit pentru a supravieţui într-un spaţiu în care „totul curge”  şi încă cu vacarmul de cascadă al paletei lui Radovan”

„PICTURĂ-OBIECT-AMBIANŢĂ” LA GALERIILE APOLLO BUCUREŞTI. Grupajul „ ELEMENTE DE AMBIANŢĂ PSIHOCROMĂ R” ( autor: Ciprian Radovan) alături de grupaje semnaate Gabriel Popa şi Doina Almaşan Popa

INFORMAŢIA BUCUREŞTIULUI, 10 august 1973, pag.3 , cronica semnată de RADU IONESCU, extras:
„ Este imposibil ca un vizitator dornic să comunice cu opera de artă să nu se lase antrenat de tumultul imaginilor lui Ciprian Radovan. Regăsim în ele, sintetizate, frânturi din pulsaţia interioară a materiei, detectate la microscop şi apoi ridicate la scara macrorealităţii. În acele imagini aam recunoscut mişcarea vie a unui şantier, agitaţia unui mare aeroport, întrebările care ne asaltează cu acuitate în fiecare clipă. Desigur, că pânzele şi obiectele lui Radovan, expuse nu într-o sală, ci în stradă, în holul aeroportului, ar fi fost încă mai grăitoare.”

Radovan_Ciprian_AX_006

S-a făcut remarcat în 1965, într-un moment de deschidere a artei româneşti contemporane, după mai multe participări mai mărunte, devenite pentru el un prilej de triumf personal. S-a impus printr-un stil proaspăt, plin de forţă, care propunea un fel de sinteză intuitivă a limbajului pictural, ce decurgea dintr-o stare afectivă şi onirică. După acest început promiţător, în care descoperea o „scriere cromatică”, inspirată vizual din decorul somptuos şi iraţional al cojoacelor bănăţene, în faţa artistul s-au deschis experienţe vizuale din ce în ce mai promiţătoare. Sedus de culoare, de rafinamentele unor linii decorative şi de un simţ pentru ornament, el a dezvoltat o pictură rafinată, ca o scriitură fină, amintind de „dicteul automat” al suprarealiştilor (Wols, Michaux) pendulând continuu între real şi oniric.

Pasiunea pentru ornament face ca decoraţiile lui să se multiplice sub impulsul unui horro vacui, specific artei orientale. Culorile devin tot mai intense, experimentele sale cromatice ating note acute, voit psihedelice, urmărind efectele asupra privitorului. Pentru a crea o ambianţă cromatică, în care publicul să fie imersat, el a conceput, în expoziţia personală din 1973 – Elemente de ambianţă psihocromă R -, cu aer de pionierat în domeniu, obiecte prismatice cu picturi bidimensionale, contribuind la organizarea unui spaţiu devenit o ambianţă. Plimbându-se printre aceste prisme de dimensiuni şi înălţimi variabile, spectatorul era sedus de forţa cromatică care acţiona direct asupra psihicului său, transmiţându-i vibraţiile intense ale unor culori în stare pură – roşu, galben, oranj, verde, pe fundal negru.

Ileana Pintilie, critic de artăRadovan_Ciprian_AX_005

„Evoluţia creaţiei lui Ciprian Radovan, artist ataşat spaţiului bănăţean prin excelentă, s-a construit pe structura sa interioară specială, înclinată spre visare şi afectivitate, pe anumite variaţii stilistice şi tematice constante, revenind oarecum ciclic. Apetenţa pentru reverie şi opulenţa unei viziuni abstract decorative l-au urmărit mereu, artistul ajungând să-şi construiască un drum propriu în arta locală şi naţională, adesea în contra curentului general, a modelor şi modelelor unanim acceptate.

Indiferent de tematica abordată în picturile sale, artistul a atins un fel de autoomie a semnului plastic, devenit abstract, iar prin metoda repetiţiei şi a aglomerării acestor semne, amintind de o structură de tip horror vacui, a reuşit să creeze un fel de spaţiu afectiv în care îşi imersează privitorul. Căci această afectivitate pare să fie liantul întregii sale construcţii şi ea se bazează pe o atitudine conciliantă şi unificatoare tip „New Age”(recunoscută chiar de artistul însuşi).

Cea mai recentă expoziţie a lui Radovan, deschisă la Timişoara în luna iunie, s-a intitulat Transornamental, autorizând o interpretare a transgresării ornamentului, de fapt a semnului plastic, devenit autonom, pentru a ajunge într-o zonă a proliferării sale libere…din dorinţa mărturisită de a comunica cu privitorul în mod empatic…”

                                                                Ileana Pintilie, critic, Orizont Nr. 7, 2012Radovan_Ciprian_AX_004Radovan_Ciprian_AX_003 Radovan_Ciprian_AX_002 Radovan_Ciprian_AX_001

 

Studii independente de artă. Absolvent al Facultăţii de Chimie Industrială din Timişoara în 1960. 1976 Doctor-profil Electrochimie . Lucrează în cercetarea ştiinţifică şi în învăţământul superior îl;n paralel cu activitatea artistică profesională- Profesor universitar-Electrochimie/Universitatea de Vest din Timişoara.

Perioade artistice: 1956 – 1962, desen şi exerciţiul picturii; 1963-1972 explorări onirice şi experimentări; 1972-1974 relaţii cromatice şi ambient psihocrom; 1974-1984 portrete onirice, ritmuri vegetale, “oglinzi”; 1984-1987 aspiraţii spre o “mistică” vegetala; 1987-1995 studiul naturii; după 1995 “contopirea” cu vegetalul, aspiraţia spre limpezirea culorii şi revelaţia “reluării” – recuperare culturală, o “reîncepere”; după 1970 publică cronici şi texte despre artă şi prezintă numeroase expoziţii ale colegilor (inclusiv şi după 1990).Ciprian_RadovanMembru al Uniunii Artiştilor Plastici din România din anul 1966.
Membru al al Asociaţiei Internaţionale a Artiştilor Plastici (AIAP).
Debut expoziţional în 1962.Ciprian_Radovan_01Activitatea artisitica: începând cu 1962 participa la peste 300 de expoziţii, între care: saloanele anuale ale UAP Timişoara, expoziţii natioanle (pictura, grafica), expoziţii de grup si expoziţii reprezentative ale Filialei Timişoara; în tara, la Bucureşti, Reşiţa, Cluj, Arad, Iaşi, Galaţi si în alte localităţi din tara, cât si expoziţii peste hotare.Ciprian_Radovan_02Participari la expoziţii de arta româneasca in străinătate: Berna, Torino, Tunis (1968-1970), Novi-Sad, Belgrad (1969-1970), Sân Giovani Valdarno (1973), Modena (1974), Gera – Jena (1982), Novi Sad (1989), Szeged (1972), Zug – Elveţia (1991), Tirol (1991), Landshut (1993), Essen (1995), Szeged (1995), Krya Vrisi – Grecia (1995), Hamburg (1997). Expoziţiile de grup ale galeriei “Dure” în Norvegia (Oslo, Enerbak, Sandvika, Bergen, Moirana, Stein-Kier, Namsis – 1997), în Danemarca (Copenhaga – 1998), în Austria (Viena – 1998), în USA – Springfield -Missouri (1999).Ciprian_Radovan_03Alte participări : Trienala Internaţionala de Desen – Wroclaw (1974, 1978); A 11-a Expoziţie de Desene Originale – Rijeka si Zagreb (1988); expoziţie internaţionala Gera (1993); prezent în retrospectiva pictorului George McCullough cu “Portretul Artistului” la Lincoln National Co., Fort Wayne, SUA (1995).Ciprian_Radovan_04Participări selective: Salonul National de Desen, Arad (1990, 1995); Salonul National Bucureşti 1990); Expoziţia retrospectiva – Avangarda Timişoreană “Creaţie si Sincronism European” (1991) – la Muzeul de Arta din Timişoara; 1992 – la Galeria Etaj 3/4 – Bucureşti); Expoziţia Naţionala “Orient – Occident” (1994 – la Muzeul de Arta din Timişoara); Expoziţii de Grup la Galeria “Helios” din Timişoara si Galeria “Agora” din Reşiţa (periodic); Salonul National de Arta (1997 – Muzeul Banatului Montan, Reşiţa); Expoziţia “Experiment” a Centrului Soros (1996) – Bucureşti ; 1997 – Cluj). Expune după 1990 si in galeriile particulare din Timisoara: “Adagio”, “First”, “Art”, “Dure”. “Tenta Art”, “Carmen Art”, “Carola’s”.
Ciprian_Radovan_05
Expoziţii personale: în Timişoara: 1963 , 1965 si 1967 la Galeria de Arta a UAP; 1973, 1976, 1978, 1981, 1985, 1996, 2003, 2006 la Galeria “Helios”; 2003-2004 AQUATIM, 2004-2005 HVB Bank; 1997 – la Galeria “Dure”; în Bucureşti: 1969 – la Galeria “Kalinderu” , 1973 – la Galeria “Apollo”; în Reşiţa: 1974, 1977 la Galeria “Paleta”; în Arad: 1978 la Galeria “Alfa”; în Germania – Hamburg în 1997, Frankfurt/Main/ Koningstein – Falkenstein în 2000, Heusenstamm în 2001; în Franţa – Chateau – Cazai în 1999 şi 2001.Colonii de Arta: Garâna (1991, 1992, 1996, 1997), Danubius (1993), Strehaia (1994, 1995), Teremia – Mare (1995), Gera – Germania (1993).Ciprian_Radovan_06Calatorii de studiu: Polonia, Germania de Est, Rusia; după 1989: Iugoslavia, Ungaria, Germania, Grecia, Franţa, Olanda. În 1997 la Salonul National de la Reşiţa obţine Diploma de onoare pentru participarea de exceptie.Ciprian_Radovan_07Lucrări în colecţii particulare şi de stat din România; şi în colecţii particulare din străinătate: Germania, Italia, Iugoslavia, Austria, Anglia, Brazilia, Canada, SUA, Elveţia, Grecia, Israel, Japonia, Olanda, Suedia, Franta.

Adresă: Str. Romulus nr. 9
300238 Timişoara – România
Telefon/Fax: +40 (0)256 492771
Mobil: +40 (0)0747755947
E-mail: ciprianradovan@yahoo.com, radovan@cbg.uvt.ro
Web page: http://uapt.cjtimis.ro/membri/cradovan

Atelier: Str. Eugeniu de Savoya nr. 11, 300085 Timişoara – România.

Sursa: http://www.cjtimis.ro/uapt/membri/cradovan/cradovan.htm