Andreescu Gheorghe

ANDREESCU, Gheorghe Vasile – pictor, grafician. S-a născut la 29 iulie 1946, în Galaţi. A absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, clasa profesoarei Ileana Balotă (1973). A urmat cursuri de perfecţionare în restaurarea ceramicii, sticlei, metalelor şi sculpturii, Muzeul Peleş, Sinaia (3 ani) şi Muzeul Naţional de Artă al României (1 an). Membru al U. A. P. R., secţia grafică (1996).

748 1. Andreescu Gheorghe, Port la Balcic, u.c., 42 x 58 cm, 2009

748 2. Andreescu Gheorghe, Sfârșit de vară la Veneția, u.p., 43 x 64 cm

În perioada 1975 – 2017 – muzeograf la Muzeul de Artă Vizuală Galaţi. Membru fondator al Grupului „Axa”, alături de Ioan Simion Mărculescu, Jana Andreescu, Sava David, Sergiu Dumitrescu, Tudor Ioan, Gheorghe Miron şi Anca Tofan (1995). Vicepreședinte al Filialei Galați a U. A. P. R.(2016). Din 24 august 2020 este Președinte al Filialei Galați a U. A. P. R.

3. Andreescu Gheorghe, Iașul amintirilor, t.m.c., 90 x 75 cm, 2018

Expoziţii personale: Bucureşti (1973, 2003); Galaţi (1975, 1978, 1979, 1984, 1991, 1993, 1997, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2020); Tecuci (2012); Călăraşi (2003, 2012); Ulm, Germania (1998); Centrul Cultural Român, Veneţia, Italia (2002); Centrul Cultural Român, Paris, Franţa (2003); Centrul Cultural Român, Viena, Austria (2005); Auditorium, Lyon, Franţa (2006); Academia di România, Roma, Italia (2010), Braşov, Galeria „Europa” (2010).

748 5. Andreescu Gheorghe, Capul Kaliacra

748 6. Andreescu Gheorghe, Venetia 2

Participări la expoziţii de grup (selecție): Din 1974 participă la toate Saloanele și manifestările Filialei Galaţi a U. A. P. R.; Galeriile de Artă Constanţa (1983); Galeriile de Artă Brăila (1983, 2003, 2004); „Trei filiale dunărene „Galați, Brăila, Tulcea”, Galeria de Artă „Apollo”, București” (1992); Galeria „Podul” Bucureşti (1995); Sala „Apollo” Bucureşti (1995, 2003); Salonul Naţional de Grafică, Teatrul Naţional Bucureşti (1995); Tokio, Japonia ( 1995); Roma, Italia (1995); Veneţia, Italia (1996, 1998); Paris, Franţa (1997); Silistra, Bulgaria (2004); Ruse, Bulgaria (2004); Viena, Austria (2004); Budapesta, Ungaria (2005); Bruxelles, Belgia (2005, 2007); Simpozionul de Acuarelă, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, Muzeul de Artă Tulcea (2004, 2005, 2006); ”Natură – Arhitectură”, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi (2006); Salonul Naţional de Artă, Palatul Parlamentului, Bucureşti (2006); Muzeul Municipal Călăraşi (2007); Pessac, Franţa (2007); St. Gaudens, Franţa (2007, 2009); Havinkartano Hauho, Finlanda (2008); Muzeul de Artă Balcic, Bulgaria (2009, 2010, 2011); Saloanele Moldovei Bacău – Chișinău (2009); „Sacru şi profan”, Iaşi, Bârlad (2008, 2009); Bienala „Ion Andreescu”, Buzău (2008); „Eclectique Transfer”, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; Bienala Artelor „Cezar Ivănescu”, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi (2009); Torino, Italia (2011); „Plasticieni la Dunărea de Jos”, Galeria Five Plus Art, Viena, Austria (2015); „Artiști gălățeni la Dunărea de Jos”, Palatul Parlamentului, București (2016); Salonul Național de Plastică Mică Brăila (2020, 2021); „Mister cromatic”, Foaierul Teatrului „Toma Caragiu”, Ploiești (2020); Expoziția online „Veneția și laguna venețiană în viziunea artiștilor români ai secolului XX”, Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică, Veneția (2020); Bienala Națională de Artă „Camil Ressu”, Galați (2020); Expoziția „2000#20 Art”, Galeria de Artă Brăila (2020). Lucrări de artă monumentală: „Metamorfoza metalului” (sgrafitto şi relief, S. C. INTFOR S. A. Galaţi, 1984), „Cuplu”, sgrafitto, Casa căsătoriilor Galați, 1987), ); Ansamblu metal gravat, Prefectura Galați (1988), „Evocare” (sgrafitto şi relief, Colegiul „Vasile Alecsandri”, 1997), „Mihai Eminescu” (pictură murală, Liceul Energetic „Paul Dimo”, Galaţi, 1998); Candelabru sticlă – metal, Banca Agricolă Galați (1998); Pictură murală, Universitatea „Danubius” Galați (2009).

4. Andreescu Gheorghe, Pretext cromatic

A realizat pentru localităţile Tuluceşti şi Rogojeni, judeţul Galaţi, Monumentele Eroilor (1997). A lucrat frecvent ilustraţie de carte pentru diferite edituri şi scenografie timp de 18 ani pentru spectacole de la Teatrul Muzical „N. Leonard” şi „Teatrul Dramatic „Fani Tardini”. În anul 2004 a iniţiat Tabăra de creaţie „Acuarela”, desfăşurată mai întâi în Galaţi, apoi, din anul următor, cele cinci ediţii organizate având loc la Celic-Dere, Tulcea, Muzeului de Artă Vizuală din Galaţi alăturându-i-se şi Institutul de Cercetări Eco-Muzeale din Tulcea.

7. Gh. Andreescu, Sezlong

Participări la tabere şi simpozioane de creaţie: Tabăra de sculptură în lemn de nuc, Galaţi (1995); Dragoslavele (2000); Celic Dere-Argamum, Tulcea (2004, 2005, 2008); Balcic, Bulgaria (2009, 2010, 2011); Tabăra Internaţională UNESCO, „Jaderdina”, Zadar, Croaţia (2010); Stara Zagora şi Varna, Bulgaria (2012); Ostrov (2012); Tabăra Internațională de la Cherni Vrah, Bulgaria (2019); Tabăra de Creație Plastică „Culorile speranței”, Ploiești (2020).

748 8. Gheorghe Andreescu, Rapa la Balcic

748 9. Andreescu Gheorghe, Natura statica cu pistol

Distincţii: Premiul Municipiului Galaţi cu Grupul „Axa” (1999), Medalia şi Diploma de merit cu Teatrul Dramatic „Fani Tardini” (2000), Diplomă de merit pentru prestaţie managerială artistică TV Expres (2001, 2003), Diplomă de Merit a Municipiului Călăraşi (2003); Medalia Meritul Cultural, clasa a II-a, Categoria C – „Artele plastice” (2004); Diplomă de Merit, Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galaţi (2006); Premiul Municipiului Galaţi (2010); Ordinul „Leonard”, „Gala Maeştrilor”, Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galaţi (2011); Premiul Filialei Galaţi a U. A. P. R. (2016, 2019). Lucrări ale sale se află în colecţii de stat şi particulare din ţară şi din Franţa, Grecia, Italia, Israel, Japonia, S.U.A.

10. Andreescu Gheorghe, Natura moarta

Manifestat în pictură, grafică, sculptură, metaloplastie, artă monumentală, scenografie, Gheorghe Andreescu a abordat în creaţia sa teme profund umane, exprimând tensiuni interioare puternice sau stări sufleteşti antinomice, s-a inspirat din mitologia egipteană, greacă şi romană, a dezvoltat în compoziţii de accentuat dramatism urmările distrugerii, răului din natură şi societate, stagnării. În acelaşi timp şi-a populat grafica şi pictura cu piese de mobilier vechi, elemente de arhitectură antică şi medievală, a cultivat motivul calului, scării, scaunului, copacului, al ruinelor, al bufniţei etc., evoluând spre un stil în care ecourile expresionismului şi suprarealismului sunt evidente.

748 11. Andreescu Gheorghe, Istorică

La Gheorghe Andreescu trunchiurile copacilor sunt răsucite pe verticala vreunei coloane antice, uneori au aripi de vultur, sau crengile lor ţâşnesc prin ferestrele şi acoperişul edificiilor. Alteori, arborii contorsionaţi sunt încolăciţi de reptile stranii, care mişună ca într-un bestiariu, producând groază şi anxietate. Reprezentărilor iconice dramatice le este asigurată o cromatică sobră, pasta este densă, aşezată în tuşe dinamice sau luând forma unor înscrisuri hieroglifice.

748 13. Gheorghe Andreescu, Compozitie cu cai, t.m.c., 50 x 70 cm, 2018

748 12. Andreescu Gheorghe, Caleasca

Aplecat mai mult spre ilustrarea cu mijloacele ce-i stau la dispoziţie a laturii dramatice a vieţii, a tensiunilor unei lumi în destrămare, artistul ştie să fie uneori şi optimist. Atunci paleta sa se luminează, culorile sunt mai vii, iar transparenţele devin tot mai vizibile.

748 14. Andreescu Gheorghe, Natura statica cu raci

Metafora şi simbolul sunt la Gheorghe Andreescu precumpănitoare. Sub haina lor descoperim sensuri şi semnificaţii ale unei existenţe complexe, tumultuoase, care este de fapt a planetei pe care trăim şi ne mişcăm. Descoperirea luminii Balcicului, prin participarea la ediţiile din 2009 şi 2010 ale Taberei internaţionale de pictură „Orizonturi europene”, a dat un nou impuls creaţiei sale, pictorul reţinând imagini în care frumuseţea unică a acestui peisaj este exprimată cu forţa unui vitalist stăpân pe desen şi culoare. Edificatoare pentru creația sa sânt și peisajele urbane din Iași, Grecia, Croația sau cele din fascinanta Veneție.

748 15. Andreescu Gheorghe, Raci
Bibl.: Maria Magdalena Crișan, Artiști gălățeni, Editura Meridiane, București, 1986; Corneliu Stoica, Artişti plastici de la Dunărea de Jos, Editura Alma, Galaţi 1999; Alexandru Cebuc,Vasile Florea, Negoiţă Lăptoiu, Enciclopedia artiştilor români contemporani, vol. V, Editura Arc 2000, Bucureşti, 2003; Corneliu Stoica, Întâlniri confortante, Editura Sinteze, Galaţi, 2007; Valentin Ciucă, Un secol de arte frumoase în Moldova, Editura Art XXI, Iaşi, 2009; Valentin Ciucă, Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova 1800-2010, Editura Art XXI, Iaşi, 2011; Corneliu Stoica, Popasuri ale privirii, Editura „Sinteze”, Galați, 2013; Corneliu Stoica, Dicţionarul artiştilor plastici gălăţeni, ediţia I, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, Editura „Terra”, Focşani, 2007; ediția a II-a revăzută și întregită, Editura „Axis Libri”, Galaţi, 2013; Ghiță Nazare, 50 + 1, Editura „Axis Libri”, Galați, 2015.