Bienala de Arta Decorativa

Comunicat de presã

Uniunea Artiştilor Plastici din România, Filiala Arte Decorative vã invitã la deschiderea primei ediţii a Bienalei Decotative Art, tema fiind Comunicare prin simbol.
Vernisajul va avea loc marţi, 25 septembrie 2012, orele 17,00 la Palatul Parlamentului, Sala de expoziţii „Constantin Brâncuşi”

„(…) Extinsă dincolo de Bucureşti, Bienala 2012 a convocat vârste de la masteranzi la octogenari, 135 de nume şi peste 250 de piese. O expoziţie colectivă este un compendiu al portofoliilor stilistice pe care le străbate un domeniu de creaţie la un moment dat. Salonul are o valoare supraordonată producţiei plastice propriu-zise. Confirmă viaţa asociativă, prilejuieşte întâlniri stilistice, chiar rime şi, de dorit, familii de spirite. Este ceea ce oferă panotarea ca act final al proiectului. Efortul în sine este de a pune în sinergie 300 de lucrări. Se instituie, firesc, o bancă de idei-imagini care face, de fapt, un recensământ voluntar al atelierelor de creaţie: cine mai suntem, cine lipseşte, cine promite. Bienala e şi un mega-show-room la care cumperi vizual ce pofteşti sau descalifici defazările, cu condescendenţă. Fiecare autor „se” expune. Apoi se asigură o diversitate seducătoare pentru publicul larg, o simeză caleidoscopică generată de artele decorative.
Finalmente, Bienala este un act de (supra)vieţuire profesională: bilanţ, scanare de breaslă, schimb subtil de emoţii inspiratoare. Este şi o etalare onestă care poate fixa palierul stilistic al primului deceniu de secol 21şi părăsirea definitivă a clasificării muzeale drept „arte minore”. În accepţia sa experimentatoare, (meta)decorativul ar însemna emanciparea deplină a tehnologiilor artelor focului şi fibrei, proliferarea asamblajului, a instalaţionismului şi scenografierea spaţială a proiectului artistic.” Text: Critic de arta, Aurelia MOCANU

Expoziţia va putea fi vizitată în perioada 25 septembrie – 12 octombrie 2012

Adresa:
Palatul Parlamentului, Camera Deputaţilor
Secretariatul General al Camerei Deputaţilor
Serviciul pentru ambientare şi expoziţii
Sala de expoziţii „Constantin Brâncuşi”
Strada Izvor 2-4, Bucureşti

Uniunea Artiştilor Plastici din România
www.uap.ro