CASA DE LICITATII GOLDART (www.goldart.ro)
Licitatia 92
“Natură și reverie”

Joi 13 septembrie, ora 19.00
Hotel Marshal Garden, Cal. Dorobanti 50 B
Expozitia: Str. Caragea Voda 27
Deschisa intre 3-12 septembrie, orele 09.00-18.00

COMUNICAT DE PRESA

Ttitlul expoziției Casei de Licitatii Goldart din 13 septembrie – o expoziție integral axată pe lucrări de artă plastică – iși propune să acopere, pe de o parte, subiectele principale din lucrările propuse spre vânzare, adică peisaj, natură statică, natură umană, iar, pe de altă parte, tipul de sensibilitate indus privitorului prin contemplarea operelor, generic surprins sub denumirea de reverie.

Publicul este așadar invitat să aleagă intre priveliștile suprinse în ulei sau grafică de artiști notorii ca Ștefan Luchian, Gheorghe Petrașcu, Lucian Grigorescu, Adam Bălțatu, Aurel Băeșu, Kimon Loghi, Eugen Voinescu, Doru Bucur, Elena Popea, între admirabile naturi statice realizate de Alexandru Țipoia, Spiru Chintilă, Otto Briese, Ion Dreptu, Vasile Grigore și diversele impostaze ale figurii umane, opere ale unor Rudolf Schweitzer Cumpănă, George Catargi, Jean Nițescu, Mircea Ciobanu, Constantin Piliuța, Cecilia Cuțescu Storck, Theodor Aman, Theodor Pallady și Corneliu Baba.
La toate acestea se adaugă icoane și lucrări de sculptură semnate de Ion Irimescu, Marcel Guguianu și Constantin Simescu.

Stefan Luchian

Alexandru Tipoia

Ion Irimescu

Marcel Guguianu