Damir Petru

Articol: Un colorist cu suflet si idei

Foto: Artindex/Corneliu Ostahie


PETRU DAMIR

Pictorul Petru Damir s-a născut la 16 martie 1949 în Zahorna, judeţul Iaşi – România. După o copilărie trăită în mediul natural al satului românesc, preocupat de timpuriu de existenţa formelor şi culorilor în armonie cu trăirile sale interioare, este îndrumat spre Liceul de Arte Plastice “Octav Băncilă” din Iaşi pe care îl absolvă în 1968. Continuă apoi desăvîrşirea studiilor de pictură în atelierele maeştrilor locali din Iaşi, unde există o efervescenţă culturală cu o “şcoală de pictură” recunoscută pentru valoarea ei încă de la începutul secolului XX.
În paralel cu activitatea artistică bogată, cu multe participări expoziţionale locale şi naţionale se îndreaptă şi spre o carieră medicală cu studii profunde în domeniu. Această apropriere între cele două profesii, cea artistică şi cea medicală, nu este singulară în peisajul plastic românesc, acestea, potentindu-se şi armonizindu-se reciproc, că în final să ducă la o aprofundata trăire umană, atît de pregnant exprimată în operă picturală a lui Petru Damir, fapt sesizat ades de critică de specialitate.
Abordând arta, de la pictura de şevalet pînă la spaţii vaste, monumentale, pe edificii publice, Petru Damir, aşa cum semnala un critic de artă, “este întotdeauna vivace şi deseori impetuos, iar febrilitatea cu care mînuieşte uneltele, evidenţiind o inteligenţă activă, mereu în alertă, astfel că prin lucrările sale, în fapt explozii de culoare, artistul ne propune o sublimă armonie între eul profund şi miracolul existenţei”. Petru Damir, membru al Uniunii Artiştilor Plastici profesionişti din România, un pictor ajuns la maturitatea artistică, o evidentă personalitate artistică şlefuită în marile muzee, în stagiile realizate cu ocazia călătoriilor de studii în Franţa, Italia, S.U.A., Elveţia, Grecia, etc. continuă să creeze anual pictură, din zona unei meditaţii expresionist moderate cu accente liric magice, ajunsă la un grad de acută profesionalitate a limbajului plastic.

Repere:
In 1975 devine Şeful cenaclului “Culoare, suflet si idei”, al Centrului Universitar Iasi, Casa Tineretului
In 1976, Şeful Grupului de Pictură “PG – Plastic Grup”
Din 1990 este membru titular al UAP filiala Iaşi
Din 1991, membru al “Asociaţiei Pictorilor Medici” din Elveţia
Din 2000 este Membru titular al UAP Bucureşti, secţia pictură.

Sursa: http://www.damir.ro/despre.php?sect=repere