Toate-s vechi si “Neue” toate

Inca o incursiune in Neue Pinakothek din Munchen cu superbe lucrari impresioniste si post impresioniste.

Foto: Mihai Constantin