Abrudan Petre

Petre Abrudan, pictor (1907-1979)


Petre Abrudan
1907-1979

S-a nascut in 1907 la Zucor judetul,judetul Salaj. A fost un pictor român. A realizat portrete, compoziţii istorice, naturi statice, pictură monumentală, mozaic şi peisaje într-o manieră realistă tradiţională.

Studiile, debutul şi opera

Se formează ca pictor la Şcoala de Arte frumoase din Cluj (1925-1928, 1930-1932). A debutat în anul 1937 la Salon oficial. Petre Abrudan a participat la numeroase expoziţii în ţară şi peste hotare, impunându-se mai ales prin cele 20 de personale deschise între 1932-1970 la Cluj, Zalău, Satu Mare, Baia Mare, Bucureşi, Bacău, Craiova, Tîrgu Mureş. Maturizarea artistului s-a produs pe un drum plin de statornicie, fără ocolişuri, investigaţiile sale urmărind, în egală măsură, culoarea şi linia, valoarea şi forma.

Viziunea artistică

Fire meditativă, a scrutat cu intensitate realitatea căutând şi reuşind să comunice într-un limbaj pictural specific, adevăruri semnificative. Legat prin mii de fire de lumea din care venea, şi-a dorit mereu să poată comunica direct cu ea, selectându-şi mijloacele , lucid şi sensibil pentru a strucura cu eficienţă fiecare imagine pentru a o încărca de sens. Cruce nouă şi La cruce, două lucrări din tinereţe, ne introduc în lumea dramatică a miturilor, dar şi a durerilor transilvănene. Compoziţia complexă, plină de tensiune, îşi bazează expresivitatea pe ritmarea fermă a siluetelor şi pe soluţiile de culoare echilibrate şi directe. Modelate în planuri mari, feţele oamenilor, ca şi mâinile ferm desenate, concentrează în ele toate sensurile dramei. În alte compoziţii cum ar fi Muncitor în mină, Catarina, doamna noastră, Noi clădim o ţară nouă, evocări ale unor scene de lucru sau ale unor momente ale istoriei, sunt relevabile efectele de masă, cu un dinamism interior, motivat plastic şi deci cu adevărat elocvent. Peisajul transilvan îşi găseşte în Abrudan un rapsod inspirat, preocupat mai ales de exprimarea acestuia în simbolice sinteze monumentale, cu un desen acuzat şi funcţional, cu tonuri întunecate şi grave, aşternute în tuşe ample, predilect verticale.

Sursa: wikipedia.org

Petre Abrudan (1907 – 1979) este unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai picturii transilvănene. Se formează ca artist în perioada interbelică urmând cursurile Şcolii de Arte Frumoase de la Cluj pe care o frecventează între anii 1926-1928 şi în 1931. Studiază cu profesorii Catul Bogdan, Alexandru Pop, Pericle Capidan, Aurel Ciupe, Anastase Demian. Hotărâtoare pentru devenirea sa a fost perioada petrecută la Baia-Mare, în intervalul 1933-1947, când devine una din figurile importante ale vieţii artistice locale. Se integrează şcolii de pictură din Baia-Mare, resimţind influenţa pictorului maghiar Ziffer Şándor. După o scurtă perioadă petrecută la Oradea, din 1950, se stabileşte definitiv la Cluj ocupând până în 1974 un post de conferenţiar la Institutul de Arte Plastice “Ion Andreescu”.
Autor al unei creaţii complexe şi diverse, aflată într-o permanentă evoluţie, Petre Abrudan a aşezat spaţiul transilvan în centrul creaţiei sale plastice. S-a oprit deseori asupra satului tradiţional, văzut ca întruchipare esenţializată a specificului intracarpatic. Integrând teme, motive şi simboluri folclorice, lucrările sale reflectă un pronunţat modernism. Printre sursele sale de inspiraţie se află şi frescele bizantine, de la care preia atitudinea hieratică a personajelor. în peisagistică evoluează treptat de la o concepţie postimpresionistă spre un limbaj plastic simplificat şi esenţializat.
în cadrul expoziţiei figurează 88 de lucrări, pictură şi grafică, care reflectă toate fazele stilistice ale creaţiei sale. Preponderente sunt lucrările datate în intervalul 1960-1979, perioada deplinei sale maturităţii artistice, când limbajul său artistic se purifică şi se fixează într-o formulă de o mare putere sugestivă. Expoziţia este o premieră, fiind prima dată când lucrările lui Petre Abrudan sunt expuse la Braşov în cadrul unei ample retrospective.
Radu Popica – Muzeul de arta Brasov
Vernisaj Petre Abrudan -100 de ani de la nastere

Petre_Abrudan_Flori_in_vas_oranj