Parvan Ioan

Anul Nasterii: 1950

Anul Decesului: 1998

Ion Pârvan

(1950, București – 1998)

Unul dintre sculptorii români de succes peste hotare dar puţin cunoscuţi în plan naţional este Ion Pârvan. Plasticitatea cu care a lucrat bronzul operelor sale a făcut să se bucure de o înaltă apreciere şi recunoaştere oficială. Sculpturile sale, personajele unei lumi fantastice de arlechini, clovni etc., trăiesc prin expresia realizată în cele mai mici detalii şi umorul adumbrit de uşoare tente dureroase.

Prezentul grup statuar este un ronde-bosse compus din două personaje separate, poziţionate una în faţa celeilalte, fiecare dintre acestea fiind realizat dintr-un unic material, modelat în aşa fel încât să redea în mod naturalistic netedă – suprafaţa chipurilor, a mâinilor precum şi zona umărului stâng a unuia dintre cele două personaje – şi brăzdată – suprafaţa drapajelor ce acoperă corpurile celor doi. Suprafeţele au fost lucrate pentru a imita textura pielii şi într-o anumită măsură, a materialelor reprezentate. Grupul statuar este constituit din două linii direcţionale esenţiale: una verticală determinată de postura personajului din stânga şi una curbă a personajului din dreapta.

Desfăşurarea volumelor şi modelarea celor două personaje determină o parţială reflectare a luminii pe suprafeţele cele două corpuri: zona concavă a trupului personajului din dreapta şi, în general suprafeţele aflate în planul mai îndepărtat, sunt caracterizate de clarobscur, accentuat în zona faldurilor realizate de drapaj, datorită contrastului cu golurile ce se deschid în sculptură. Opera este poziţionată faţă de privitor astfel încât să poată fi observată din trei unghiuri diferite: frontal, lateral dreapta şi dorsal. Structura molicioasă a personajelor, luminozitatea difuză oferă operei o atmosferă unică de intimitate, confesiune în tihnă. (M.N.)

Bibliografie:

GROZDEA, Mircea, „Sculptori români contemporani”, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1984.

Sursa: http://www.artmark.ro/catalog/index.php/ion-parvan-personaje.html