Mendel Arthur

Anul Nasterii: 1872

Anul Decesului: 1945

Arthur Mendel

(1872, Iași – Bucureşti,1945)

Născut la Iaşi în 1872, Arthur Mendel este cunoscut pentru gravurile sale, gen în care s-a specializat, practicând ocazional pictura. A studiat la München cu Heinrich Zügel, pictor din zona realismului narativ liric, iar atunci când acesta s-a specializat în pictura animalieră, influenţele s-au făcut simţite în mod decisiv şi asupra lui Mendel. El este unul dintre puţinii artişti români care au abordat această temă, subiectul său preferat fiind gâştele, pe care le evocă cu deosebită precizie şi fineţe, într-o serie de gravuri în acvaforte şi pointe sèche.
Desenele sale cu peisaje orientale mărturisesc numeroasele călătorii pe care le-a întreprins, in timp ce participările la expoziţiile saloanelor de alb-negru de la Bucureşti îi atestă prezenţa constantă în mediul artistic românesc. Opera sa grafică cuprinde desene în diferite tehnici, pasteluri şi gravuri reprezentând portrete, scene cu personaje şi peisaje, care ilustrează mai ales lumea citadină a începutului de secol, în diferitele spaţii culturale pe care le-a străbătut. Se opreşte asupra imaginilor târgurilor şi iarmaroacelor, ale oamenilor surprinşi în diverse activităţi ce ţin de rutina zilnică, peisajelor şi scenelor de muncă industriale în München, Vâlcea, Bretania, Veneţia ş.a.

Mai multe dintre lucrările lui Arthur Mendel au intrat, în 1952, în colecţia Muzeului Alexandre Saint-Georges, iar altele făceau parte, potrivit Repertoriului graficii româneşti din secolul al XX-lea, din Tezaurul românesc restituit de URSS în 1956 şi se află astăzi în patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al României.

Lucrarea „Obor”, datată 1899, ilustrând o scenă dintr-o piaţă de zarzavaturi, demonstrează siguranţa şi acurateţea lui Mendel în execuţia gravurii. Aici se desfăşoară coşurile cu legume şi obiectele umile ale comercianţilor, elemente ale peisajului citadin şi personaje, redate cu minuţiozitate în materia monocromă a liniilor gravate. Profunzimea tonurilor de sepia sugerează culorile peisajului, precum şi adâncimea lui, într-o atmosferă transparentă, care solicită tratarea amănunţită a detaliilor în toate planurile imaginii. O operă reprezentând acelaşi târg, privit dintr-un unghi uşor diferit, de asemenea o gravură în acvaforte şi acvatinta, se află în patrimoniul Muzeului de Artă al României şi este reprodusă în Repertoriul graficii româneşti din secolul al XX-lea, Vol. III, la pagina 1242.

Bibliografie:

„Repertoriul graficii româneşti din secolul al XX-lea”, Vol. III, Muzeul de Artă al R.S.R, Cabinetul de stampe şi desene, Bucureşti

PAVEL, Amelia, „Pictori evrei din România 1848 – 1948”, Ed. Hasefer, Bucureşti, 2003.

Sursa: http://www.artmark.ro/catalog/index.php/arthur-mendel-obor.html