UNA in ancheta – Prima concluzie…si ultima?

Dupa cum imi exprimam temerea intr-un articol precedent, vinovate pentru atitudinea laxa a UNA in a accepta candidati fara bacalaureatul promovat, au fost gasite secretarele surprinse de echipa TVR cu camera ascunsa. Este scenariul clasic intre vina si responsabilitate, in care, invariabil, cel mai mic plateste…

Pentru cei care nu au prins serialul de la inceput, stirea de azi este al treilea episod. Aici il gasiti pe primul iar aici pe al doilea.

Astept ca ministrul Funeriu sa aiba timp sa citeasca si sa semneze si raportul Corpului de Control care a desfasurat ancheta la Universitatea de Arte Bucuresti. Mai e de mentionat ca UNA este in culpa doar pentru INTENTIA de a incalca legea. Pentru ca sesiunea de incrieri nu incepuse la data declansarii filmarilor TVR. Ramane asadar o mica pata pe roba Universitatii, victima ea insasi a crizei care a cuprins inclusiv invatamantul superior romanesc.

Am primit si in scris concluziile anchetei Ministerului Educatiei. Se pare ca aceasta este deznodamantul intregii povesti…

“Concluziile raportului întocmit de Corpul de Control al Ministrului EducaÅ£iei în urma controlului efectuat săptămană trecută la Universitatea NaÅ£ională de Arte din Bucureşti, referitoare la înscrierea candidaÅ£ilor la admitere în ciclul I de studii universitare în anul universitar 2011-2012:

 


–  O comisie din cadrul Corpului de Control al Ministrului EducaÅ£iei a desfăşurat o activitate de control  la Universitatea NaÅ£ională de Arte din Bucureşti în vederea verificării modului în care a fost respectată legislaÅ£ia în vigoare privind admiterea la ciclul I studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2011/2012 şi a constatat următoarele:


–       Conform Metodologiei proprii de admitere pentru anul universitar 2011/2012, Capitolul III, art. 28 (b),  pentru înscrierea la concursul de admitere candidaÅ£ii vor depune un dosar cu următoarele documente ,,diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original”, ,,AbsolvenÅ£ii de liceu din promoÅ£ia 2010/2011 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menÅ£ionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obÅ£inute în anii de liceu”.   


–       Conform normelor interne, la această instituÅ£ie de învăţământ superior viitorii candidaÅ£i pot beneficia, înainte de înscrierea la admitere, de o perioadă de pregătire de specialitate ce se desfăşoară între 01.08.2011 şi 27.08.2011 (conform procesului verbal al B.S. Universităţii NaÅ£ionale de Arte din data de 07 iunie 2011), înscrierile făcându-se începând cu data de 04.07.2011. Precizăm că la data controlului erau înscrişi, pentru perioada de pregătire, un număr de 277 de cursanÅ£i, că înscrierea se face în baza unei cereri către decanul facultăţii şi că pot fi înscrişi atât candidaÅ£i care au promovat examenul de bacalaureat (indiferent de anul promovării), cât şi elevi sau tineri ce nu au promovat acest examen, dar doresc să beneficieze de această pregătire.


–       La momentul verificărilor, comisia a constatat că perioada de înscriere pentru admitere (29.08-02.09/2011) a fost prelungită (conform procesului verbal al B.S. Universităţii NaÅ£ionale de Arte din data de 21 iulie 2011) până la data de 09.09.2011, cu susÅ£inerea examenului la data de 12.09.201, că nu a fost nominalizată prin decizie comisia de admitere şi că nu este înscris niciun candidat.


– Cele două secretare Dinu Ioana (secretară la facultatea de Arte plastice) şi Dinu Cristina Daniela (referent financiar ) au menÅ£ionat în declaraÅ£ii că au făcut confuzie între modalitatea de înscriere la pregătirea de specialitate care are loc în acest moment şi înscrierea la concursul de admitere, au prezentat date eronate celor interesaÅ£i şi că aceste date au fost prezentate din proprie iniÅ£iativă.


            – Punctul de vedere oficial al conducerii Universităţii NaÅ£ionale de Arte din Bucureşti exprimat în nota justificativă dată comisiei de control, este următorul: ,, Ioana Dinu şi Cristina Dinu au dat informaÅ£ii eronate, neconforme cu metodologia de de admitere în vigoare, aducând prejudicii grave imaginii publice a universităţii”.


–       În baza autonomiei universitare, în cadrul Biroului Senatului şi în Consiliul de AdministraÅ£ie al Universităţii NaÅ£ionale de Arte din data de 21 iulie 2011 s-a hotărât întrunirea comisiei de disciplină pentru cercetarea prezumatelor abateri disciplinare săvârşite de către doamna Dinu Ioana şi de către domnişoara Cristina Dinu.


–       În urma şedinÅ£ei comisiei de disciplină din 29 iulie 2011, a fost propusă sancÅ£ionarea celor două angajate cu diminuarea salariului de bază pe o perioadă de trei luni, cu un procent de 10%, iar Consiliul de AdministraÅ£ie a hotărât sancÅ£ionarea acestora conform propunerii făcute.”