Dinu RĂDULESCU – Seria pascală

“Cina cea de taina”

 

“Ecce homo”

 

“Ducandu-si crucea”

 

“Pe cruce”

 

“Eli, Eli, lama sabahtani?”

 

“Coborarea de pe cruce”

 

“Punerea in mormant”

 

“Invierea”

 

“Iisus Pantocrator”

 

“Iisus”

Photo: Mihai Constantin